Beste inwoners van Domburg , Al decennia lang gaat Domburg gebukt onder een overdosis verkeer. Dat geeft het gevoel dat Domburg vol is, maar eigenlijk is het probleem van Domburg dat er teveel functies in een te kleine openbare ruimte worden gestopt. Het gemeentebestuur zegt dit te kunnen oplossen door een parkeerterrein aan te leggen […]

Noteert u donderdag 30 maart 2017, 19.30 uur in uw agenda? Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn: Terugkoppeling 19 oktober 2016 – heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?; Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. Oproep voor ondertekenen petitie; […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Reconstructie Boulevard Van Schagen De Stadsraad is met een vertegenwoordiging van twee personen in de klankbordgroep actief betrokken geweest bij de planvorming van de reconstructie van de boulevard. Samen met vertegenwoordigers namens de OBD, de Badstatus en stichting Duinbehoud is op bijzonder constructieve wijze met de gemeente en het […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. 2017. Een nieuw jaar vol uitdagingen. Wij hebben er weer zin in en hopen samen met de inwoners van Domburg te zorgen voor een betere leef- en woonomgeving. De samenstelling van de Stadsraad Domburg is gewijzigd. Maartje Weideman is om gezondheidsredenen vertrokken als Stadsraadslid. Zij blijft ons nog wel […]