Onlangs heeft burgemeester Schouwenaar kennisgemaakt met de Stadsraad en hebben wij haar per fiets door Domburg geleid. Vooraf is een programma opgesteld door zowel het oude als nieuwe bestuur van de Stadsraad Domburg. U vindt het hier. Wij kijken terug op een prettige kennismaking waarbij de burgemeester uitgebreid de tijd nam om kennis te nemen […]

De gemeente zoekt een nieuwe exploitant voor Schuttershof. Stadsraad Domburg hoopt van harte dat deze vacante functie ingevuld wordt en een warme overdracht plaats kan vinden met de huidige exploitant. Dit om de waardevolle functie van Schuttershof te borgen voor de toekomst! Zie bijlagen voor meer informatie.

Hieronder vindt u de digitale presentaties van de laatste openbare SRD vergadering. Evaluatie afgelopen periode SRD Presentatie Wethouders gemeente Veere Presentatie Uitbreiding museum Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 01 mrt a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022 De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg. De gehele bebouwde kom […]

De Stadsraad Domburg staat pal voor de leefbaarheid in Domburg. Hiervoor zijn bestuursleden nodig. Huidige zittingsperiode loopt tot 15 maart 2023Meld je aan als kandidaat-bestuurslid voor de Stadsraad Domburg! Zijn er meer dan 9 kandidaten? Dan worden 15 maart verkiezingen gehouden

Hieronder vindt u de inspraakbijdragen van de SRD in de Commissie RO betreffende parkeren in Domburg (18 oktober) én betreffende wonen in Domburg in de commissie MO (17 oktober)

In de bijlagen hieronder vindt u de presentaties van de openbare vergadering van de stadsraad Domburg en van de wethouder René de Visser digitaal. Zo kunt u deze nog rustig nalezen.

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 12 oktober a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg. Hieronder vindt u de notulen van de laatste openbare vergadering van 11 mei […]

Het college van Veere heeft besloten om in het kader van verbetering van de leefbaarheid in Domburg,  in 2024 over te gaan tot het herinrichten van (een deel van) de hoofdstraat van Domburg. Daarvoor is de gemeentebegroting voor het jaar 2024 een bedrag opgenomen van € 730.000,– (lees verder)