Hieronder vindt u de digitale presentaties van de laatste openbare SRD vergadering. Evaluatie afgelopen periode SRD Presentatie Wethouders gemeente Veere Presentatie Uitbreiding museum Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 01 mrt a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022 De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg. De gehele bebouwde kom […]

De Stadsraad Domburg staat pal voor de leefbaarheid in Domburg. Hiervoor zijn bestuursleden nodig. Huidige zittingsperiode loopt tot 15 maart 2023Meld je aan als kandidaat-bestuurslid voor de Stadsraad Domburg! Zijn er meer dan 9 kandidaten? Dan worden 15 maart verkiezingen gehouden

Hieronder vindt u de inspraakbijdragen van de SRD in de Commissie RO betreffende parkeren in Domburg (18 oktober) én betreffende wonen in Domburg in de commissie MO (17 oktober)

In de bijlagen hieronder vindt u de presentaties van de openbare vergadering van de stadsraad Domburg en van de wethouder René de Visser digitaal. Zo kunt u deze nog rustig nalezen.

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 12 oktober a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg. Hieronder vindt u de notulen van de laatste openbare vergadering van 11 mei […]

Het college van Veere heeft besloten om in het kader van verbetering van de leefbaarheid in Domburg,  in 2024 over te gaan tot het herinrichten van (een deel van) de hoofdstraat van Domburg. Daarvoor is de gemeentebegroting voor het jaar 2024 een bedrag opgenomen van € 730.000,– (lees verder)

Noteert u alvast de datum! Na 2 jaar van coronaperikelen is het eindelijk weer mogelijk: De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 11 mei a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 […]

Afgelopen maand hebben we een reactie ontvangen van het begin 2020 door de SRD en OBD gezamenlijk aangeboden rapport herinrichting centrum Domburg. Hier kunt u de brief van de gemeente Veere lezen.