Openbare vergadering Stadsraad Domburg 30 maart 2017

Noteert u donderdag 30 maart 2017, 19.30 uur in uw agenda?
Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

  • Terugkoppeling 19 oktober 2016 – heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?;
  • Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. Oproep voor ondertekenen petitie;
  • Ontwikkelingen Singelgebied; in plannen ontbreekt voldoende ruimte voor speelvoorzieningen voor jeugd;
    Herinrichting ‘t Groentje; uitgangspunten van de stadsraad;
  • Seizoensmarkt; recente ontwikkelingen.

Verder is er weer genoeg tijd om uw vragen, suggesties en opmerkingen, voor de kern Domburg te laten horen. De Stadsraad Domburg luistert graag naar u!
U bent van harte welkom op 30 maart in het Schuttershof te Domburg.
Namens de Stadsraad Domburg,
Simon de Visser
voorzitter

Download hier de petitie voor de Schams-Wegelienk:  flyer-voor-schams-wegelienk-petitie
Aankondiging openbare vergadering: srd-openbare-vergadering-30-maart-2017