We zijn nu een maand aan de slag als stadsraad. Even een korte terugblik waar we bezig mee zijn: • Ingesproken bij de gemeenteraad over de Visie op Domburg. De gemeenteraad heeft de Visie Domburg vastgesteld, waarin de missie ‘Domburg verbeteren en niet veranderen’ als leidend voor de ontwikkeling wordt gehanteerd. Daar staan wij als […]

De gemeente Veere heeft 800.000 euro opzij gezet voor initiatieven uit de bevolking die bijdragen aan de leefbaarheid. Per initiatief kan uit de pot een bijdrage worden verstrekt van maximaal 50.000 euro. Daarbij kan sprake zijn van een gift, lening, borgstelling of een combinatie hiervan. Gedacht kan worden aan ondersteuning van een dorp dat het dorpshuis in […]

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw woon- of werkomgeving. Bijvoorbeeld omdat u last heeft van lawaai, rondslingerend afval, slechte bestrating of vernieling. In zo’n geval kunt u een servicemelding aan de gemeente Veere doorgeven. Daarmee helpt u direct de woon- en leefomgeving in Domburg te verbeteren!

Afgelopen zaterdag 14 maart is de nieuwe Stadsraad Domburg gestart. Na de oproep aan de inwoners van Domburg kunnen we met een volledige bezetting van negen personen aan de slag. Even voorstellen: