Inspraakreactie visie Westrand Domburg

Op 2 april jl. heeft onze voorzitter ingesproken bij de gecombineerde commissievergadering RO/MO over het onderwerp visie Westrand Domburg. De inspraakbijdrage vindt u hier. Stadsraad Domburg pleit voor een structurele verkeersoplossing voor Domburg, het beperken van de groei van het toerisme en het niet realiseren van een hotel op de locatie van het voormalige KPN gebouw, maar in plaats daarvan het realiseren van (betaalbare) permanente woningen op die locatie.