Hondenpoep, paardenpoep, foutparkeerders …  Kleine dingen die storen kunnen het dagelijks geluk behoorlijk in de weg zitten.  Deze problemen kunnen we – de gemeente en de inwoners – het best samen te lijf gaan. Bij de gemeente komen nu meldingen van kleine ergernissen binnen. De problematiek is dus bekend en de intentie om er iets […]

De gemeente Veere is en blijft een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Soms is er hulp, zorg of een kleine aanpassing nodig om plezierig thuis te kunnen blijven wonen. Wij willen onze huidige en toekomstige inwoners graag goed informeren over het “ZORGeloos WONEN” in Veere. Daarom organiseert gemeente Veere op zaterdag 26 september a.s. […]

Hierbij de maandelijkse terugkoppeling over Domburgse zaken in de Stadsraad. Begraafplaatsbeleid De begraafplaats Domburg is naar verwachting over zes jaar vol. Voor de uitbreiding van de begraafplaats Domburg moet een keuze gemaakt worden tussen het aanbrengen van een nieuwe “begraaflaag” op een oude akker of de begraafplaats uitbreiden. De gemeente heeft overleg gepleegd met de […]