Algemeen Bijna overal in Domburg kun je getuige zijn van bouwactiviteiten. Wegomleidingen, opgebroken straten, draaiende graafmachines, grondtransporten en aardbolstoffeerders (straatmakers) zijn op dit moment de fysieke symbolen van de metamorfose die delen van Domburg ondergaan op weg naar een kwaliteitvolle inrichting van de openbare ruimte. Maar ook de vele bedrijven die aan het werk zijn […]

De Stadsraad wenst u een mooi en gezond Nieuwjaar. Een nieuw jaar ook, waarin vooral de fysieke verandering van Domburg het beeld zal bepalen in en van ons mooie stadje. Want het is nu al te zien dat Domburg zich opmaakt voor de toekomst, al moet er nog heel veel gebeuren. Een nieuw jaar waarin […]

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen. Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben […]

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018 Openbare vergadering 15 maart 2018 Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn […]

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid. Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg. Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere […]

De Stadsraad heeft de draad van het nieuwe seizoen weer helemaal opgepakt. Voor nieuwe- en lopende zaken zijn de agenda’s van de leden alweer aardig gevuld en natuurlijk is ook de belangrijke openbare vergadering  opgenomen Verkeersonderzoek Op dit moment zijn geen nieuwe feiten te melden. We zijn in afwachting van de eerste analyses van de […]

Na de zomervakantie gaan wij weer met volle energie verder met het werk voor de Stadsraad Domburg. Overigens hebben wij in de zomer niet stil gezeten. Verkeersonderzoek In het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) is het verkeer in en door Domburg veelvuldig als een probleem genoemd, en terecht.  Ook de Stadsraad heeft hier al veel […]

Boulevard Het gemeentelijk optimisme over een spoedige uitvoering van (een deel van) de boulevard is helaas behoorlijk getemperd. Verschillende zaken zorgen voor een in onze ogen te grote vertraging in de uitvoering. We zullen de vinger aan de pols houden voor het verdere traject en u daarvan op de hoogte houden. Groentje De Stadsraad heeft […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Reconstructie Boulevard Van Schagen De Stadsraad is met een vertegenwoordiging van twee personen in de klankbordgroep actief betrokken geweest bij de planvorming van de reconstructie van de boulevard. Samen met vertegenwoordigers namens de OBD, de Badstatus en stichting Duinbehoud is op bijzonder constructieve wijze met de gemeente en het […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. 2017. Een nieuw jaar vol uitdagingen. Wij hebben er weer zin in en hopen samen met de inwoners van Domburg te zorgen voor een betere leef- en woonomgeving. De samenstelling van de Stadsraad Domburg is gewijzigd. Maartje Weideman is om gezondheidsredenen vertrokken als Stadsraadslid. Zij blijft ons nog wel […]