Op dinsdag 14 januari bieden de Stadsraad Domburg en de Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) hun gezamenlijk plan voor de herinrichting van het centrum van Domburg aan tijdens de wekelijkse vergadering van het College van B&W van de gemeente Veere. In april 2019 is de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Domburg gestart. De […]