Wie zijn wij?

De Stadsraad Domburg bestaat momenteel uit:

 • Simon de Visser (voorzitter)
 • Maarten Beekman (secretaris)
 • Joost Dourleijn (penningmeester)
 • Krijn Jan Provoost
 • Lodewijk van Iwaarden
 • Hans Koper
 • Dancker Bijleveld
 • Morien Janse

Doelstelling van de Stadsraad

De Stadsraad Domburg is in 2007 opgericht met als doel het woon- en leefmilieu in de kern Domburg te beïnvloeden door in overleg met de bewoners naar buiten te treden in de meest uitgebreide zin van het woord.

De Stadsraad tracht zijn doel te bereiken door:

 • Het behartigen van de belangen van de bewoners van Domburg.
 • Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu.
 • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen.
 • Het signaleren van wensen en behoeften van de bewoners en daaraan in samenwerking met particulier initiatief en andere instanties uitvoering te geven.
 • Het bevorderen en coördineren en (het zonodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen.
 • Behartigen van de belangen van de kern Domburg bij de overheid o.a. door overleg, zowel gevraagd als ongevraagd. Alsmede door de overheid van advies te dienen omtrent alle aangelegenheden in Domburg.

Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van de Stadsraad, dan zouden we graag over uw e-mail adres willen beschikken.