Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022 De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg. De gehele bebouwde kom […]

De Stadsraad Domburg staat pal voor de leefbaarheid in Domburg. Hiervoor zijn bestuursleden nodig. Huidige zittingsperiode loopt tot 15 maart 2023Meld je aan als kandidaat-bestuurslid voor de Stadsraad Domburg! Zijn er meer dan 9 kandidaten? Dan worden 15 maart verkiezingen gehouden