De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Openbare stadsraadvergadering 19 april 2016 Als Stadsraad Domburg zijn wij heel blij met de grote opkomst op de openbare stadsraadvergadering op 19 april 2016 én van de reacties. Wij krijgen ook mailtjes en worden aangesproken op straat. Het helpt ons bij de meningsvorming en zo weten wij ook […]

De PZC heeft naar aanleiding van de tweede openbare vergadering van de Stadsraad op 19 april 2016, aandacht geschonken aan het onderwerp zuidelijke verbindingsweg tussen oost en west Domburg. We waren natuurlijk ontzettend blij met de bijval uit de volle zaal en het geeft ons steun om met deze uitdagende ambitie verder te gaan. Aan de Domburgers natuurlijk […]