Dank voor jullie reacties op het plan voor opstappunten in het per 2025 in te voeren nieuwe openbaar vervoersysteem. Op 25 maart is dit besproken. De presentatie met uitleg over het nieuwe systeem vindt u hieronder. We kunnen reageren tot 23 april 2024. We horen graag jullie reactie vóór die datum. Het ontwerpplan zoals dat […]

Op 2 april jl. heeft onze voorzitter ingesproken bij de gecombineerde commissievergadering RO/MO over het onderwerp visie Westrand Domburg. De inspraakbijdrage vindt u hier. Stadsraad Domburg pleit voor een structurele verkeersoplossing voor Domburg, het beperken van de groei van het toerisme en het niet realiseren van een hotel op de locatie van het voormalige KPN […]