De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is gepresenteerd als vitaliteitshotel. In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Bedankt voor: Grote opkomst op de openbare vergadering van 13 oktober Goede inbreng van de aanwezigen Steun aan de Schams Wegelienk. Het plan voor een zuidelijk gelegen verbindingsweg; Steun voor de andere door de Stadsraad Domburg aangepakte zaken; Toezeggingen van wethouder Melse om verschillende door de inwoners aangekaarte zaken […]