De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Verkeersveiligheid Roosjesweg De aandacht die de school en de Stadsraad Domburg hebben gevraagd voor de verkeersonveilige situatie op de Roosjesweg bij de school, heeft gezorgd voor een matrixbord met de aanduiding van de snelheid en de aanduiding van de nadering van een school. Dit levert veel positieve reacties […]

Noteert u dinsdag 19 april 2016, 19.30 uur in uw agenda? Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn: Handhaving 2e woningbeleid, met een korte toelichting door de gemeente Speelvoorzieningen voor de jeugd Zuidelijke Oost-West verbinding Beeldkwaliteitsplan Parkeervoorzieningen Kleine ergernissen en de rol van bewoners en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Bertus […]

Burenhulp ook in Domburg ! In de gemeente Veere kijken inwoners naar elkaar om, zowel in familieverband als in buren- en kennissenkring, binnen kerkgenootschappen en via andere initiatieven. Burenhulp is hierop een aanvulling. In verschillende kernen in de gemeente Veere is er Burenhulp. Burenhulp is bedoeld voor alle inwoners die, om welke reden dan ook, […]