De Stadsraad Domburg presenteerde tijdens de openbare vergadering op 13 oktober j.l. met de rapportage  “Schams Wegelienk als Blikvanger” een voorstel om met hoge prioriteit over te gaan tot de planvorming en realisatie van een zuidelijk van Domburg gelegen verbindingsweg tussen de oostkant en westkant van Domburg.  De  aanleg van de weg heeft als doel […]

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Bij het schrijven van deze bijdrage zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen van de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg op donderdag 13 oktober 2016 in het Schuttershof. Wij hopen weer veel inwoners te begroeten. AED’s Wij zijn weer een belangrijke stap verder met de plaatsing van […]

Noteert u donderdag 13 oktober 2016, 19.30 uur in uw agenda? Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn: Terugkoppeling 19 april—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd? Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; presentatie van de plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg Belangrijke punten voor Domburg […]