Op initiatief van de Stadsraad Domburg heeft de Gemeente onlangs een bankje geplaatst op de hoek van de Brouwerijweg en de Traverse. We beogen hiermee een ontmoetingsplek te creëeren voor iedereen.