De Stadsraad Domburg heeft in de bestuursvergadering van april 2015 besloten om periodiek de kwaliteit van de openbare ruimte te toetsen en hun bevindingen te rapporteren aan de beheerder, de gemeente Veere. De toetsing zal worden uitgevoerd door het kwaliteitsteam van de Stadsraad. Een dergelijke aanpak behoeft structuur en dient zo mogelijk aan te sluiten […]

Hierbij de maandelijkse terugkoppeling over Domburgse zaken in de Stadsraad. Ontwikkelingen in Domburg In de Visie op Domburg is aangegeven dat het karakter van Domburg behouden moet blijven. Als Stadsraad zien we plannen van ondernemers voor een Vitaliteitshotel in het voormalige KPN-gebouw en voor het opknappen en uitbreiden van Bosch en Zee. De gemeente is […]