Petitie Schams-Wegelink

Beste inwoners van Domburg ,
Al decennia lang gaat Domburg gebukt onder een overdosis verkeer. Dat geeft het gevoel dat Domburg vol is, maar eigenlijk is het probleem van Domburg dat er teveel functies in een te kleine openbare ruimte worden gestopt. Het gemeentebestuur zegt dit te kunnen oplossen door een parkeerterrein aan te leggen bij de molen, waardoor er geen zoekverkeer naar een parkeerplaats meer is. Als eerste stap een goede gedachte maar absoluut onvolledig als oplossing voor de toekomst van Domburg. Een afdoende en toekomstbestendige oplossing is relatief simpel; zorg dat er een verbinding komt tussen oost en west Domburg.

De Stadsraad heeft daarvoor, gesteund door de bevolking in het algemeen maar specifiek ook gesteund door de Ondernemersvereniging Badplaats Domburg, de bewonersvereniging Prinsepark/Zuiderpark en de Golfclub, een plan gepresenteerd met als titel “Schams Wegelienk als blikvanger” en ingediend bij de gemeente. Daarin is goed gedocumenteerd en berekend hoe die oost-west verbinding kan worden gemaakt, wat die zou gaan kosten en waarmee de politiek bestuurlijke vergissingen in de laatste 3 decennia, de Mezgerweg en de Traverse, definitief kunnen worden vergeten en vergeven en worden gedimensioneerd naar dorpsniveau. Kijkt u eens op de website van de Stadsraad, www.stadsraaddomburg.nl

Onlangs heeft het college, met dank voor het door de Stadsraad verrichte werk, aangegeven dat zij “niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van een zo grootschalige oplossing voor de parkeerdrukte. Zij verwachten dat de plannen die er nu liggen (parkeerterrein bij de molen, parkeer verwijssysteem en wegencategorisering Walcheren) het zoekverkeer zullen doen afnemen. In deze collegeperiode (in 2018 gemeenteraad verkiezingen) zullen zij geen tijd en geld investeren in onderzoek en uitwerking van een nieuwe verbindingsweg langs Domburg”. We nemen maar aan dat dit de ware reden is van de besluitvorming, maar daarin wordt de omvang van het oost-west verkeer visa- versa onderschat en genegeerd. Een ieder die lokale kennis heeft weet dat er grote ontwikkelingen op stapel staan bij de Roompot en dat de ook de Golfclub, Ruimzicht en de steeds toenemende activiteit om en nabij Noordduine, veel verkeer genereert, dat toch echt door Domburg zal moeten. Ook ontwikkelingen bij het voormalig Kpn gebouw en de Wigwam passen in die opsomming. Dat politiek bestuurlijk Veere dan een zo gedegen en door de bevolking breed gedragen idee van de Stadsraad voor de oost-west verbinding, op deze wijze naast zich neer legt is voor ons onbegrijpelijk.

Het besluit van het college is voor de Stadsraad en voor de bewoners dan ook slecht nieuws. Het betekent namelijk dat er door het college geen politiek bestuurlijk initiatief zal worden ondernomen tot aan de gemeenteraadsverkiezing in 2018, om de zeer noodzakelijke verbindingsweg op- of in een verkiezingsprogramma en / of een coalitieakkoord te krijgen. Natuurlijk zou een goede verkiezingsuitslag in 2018 daarin kunnen voorzien, maar gezien de argumentatie en het enthousiasme van bestuurlijk Veere, zou de praktijk wel eens kunnen zijn dat er misschien pas in 2022 weer over gesproken gaat worden.

De Stadsraad meent dat het een kwestie is van NU of NOOIT en wil iedereen in oproepen om de politiek duidelijk te maken dat het ernst is en dat die oost-west verbinding er nu moet komen, waarbij het plan van de Stadsraad als een realistisch plan wordt beoordeeld en waarin de wensen van de bevolking eindelijk eens goed zijn beluisterd en goed worden vertaald.
Zoals hiervoor is aangegeven is er een wegencategorisering opgesteld voor Walcheren. In gewoon Nederlands is dat een plan waarin de verkeersstromen worden geregeld. Besloten is dat op termijn de hoofdverkeersstroom van en naar Domburg via ( een nieuwe rondweg langs) Aagtekerke en de Roosjesweg zal worden geleid. Het verkeer voor- en vanaf de westzijde van Domburg zal dan via de Prelaatweg en de polderwegen moeten gaan of via het centrum van Domburg. Gelet op de beleidsdoelen in het GVVP, “de kernen moeten ontlast worden van doorgaand verkeer en binnen de bebouwde kom is de auto te gast”, is dit natuurlijk geen oplossing. Evenzo is het extra belasten van polderwegen met autoverkeer, een slechte gedachte met het oog op de langzaam verkeer deelnemers in een gebied waar het fietsen wordt gepromoot. Maar ook de nog steeds levende gedachte van een tweerichtingsverkeer op de Singel is voor ons onbespreekbaar. Conclusie is dat ook in dit perspectief de Schams Wegelienk moet worden aangelegd. (Meer informatie over het GVVP vindt u hier)

De Stadsraad is op zich blij met het GVVP maar heeft ernstig bezwaar tegen het feit dat de oost-west verbinding niet is opgenomen in het GVVP. De Stadsraad heeft daar, sprekend namens u als inwoner, een formele zienswijze op ingediend. Ook deze zienswijze is te lezen op de site van de Stadsraad. www.stadsraaddomburg.nl
De stadsraad kent de afstand tussen politiek en bevolking en weet hoe lastig het is om invloed op politiek bestuurlijke gang van zaken te krijgen en in de belevingswereld van de lokale politici te geraken. Gelet op de respons van- en de bij de bevolking levende gevoelens, gaan we er vanuit dat u als inwoner ook iets zou willen doen om eindelijk een keer tot aanleg van de noodzakelijk oost-west verbindingsweg te komen. De stadsraad wil u daarbij helpen en ziet de behandeling van het GVVP in de commissie op 04 april aanstaande en later in de raad als het juiste moment.

Hoe dan?

  • Door massaal bijgevoegde petitie in te vullen en daarmee uw steun voor de oost-west verbindingsweg aan de commissie/raad duidelijk maken. Om het u gemakkelijk te maken kunt u de petitie inleveren op verschillende adressen in Domburg;
  • Alles wordt vervolgens gebundeld en op het juiste moment aangeleverd bij de gemeente;
  • Door aanwezig te zijn tijdens de commissievergadering op 4 april 2017. U kunt daarnaast ook inspreken tijdens de commissie vergadering. De stadsraad kan u daarbij zo nodig behulpzaam zijn;
  • De stadsraad zal uiteraard ook inspreken tijdens de commissie vergadering.

De stadsraad weet zich tot nu toe moreel ondersteund door u. Maar wij kunnen nu niet verder zonder uw daadwerkelijke steun. Als u inderdaad de realisatie van de Schams Wegelienk nodig vindt, dient u nu ook een stap te zetten. Wij weten hoe lastig het is om uw volkvertegenwoordigers te bereiken en daarom deze actie om u daarbij te helpen.

Download hier de petitie en onderteken deze om u steun te betuigen : petitie-schams-wegelienk-srd-2017

Wij vertrouwen op uw inzet
Met vriendelijke groet,
Stadsraad Domburg
U kunt de petitie inleveren bij
Simon de Visser Brouwersbuurt 20 -Ko Jan Provoost Noordstraat 9 – Adri Meeuwse J.W.Schuurmanstraat 112 – Ruben Weststrate J.W.Schuurmanstraat 67 -Krijn Jan Provoost Wijngaardstraat 11 – Martin Schiedon Weststraat 1 – Tamara Romahn Brouwersbuurt 45 – Martijn de Roos J.Tooropstraat 4a – Senko de Witte Dr. Vaandragerstraat 26
of per mail aan info@stadsraaddomburg.nl