De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg. Werken aan verbeteringen vergt veel overleg. Als Stadsraad Domburg hebben wij contact met onder meer de gemeente, ondernemers, Strandexploitatie Veere, bewonersverenigingen, politieke partijen en de overige stads- en dorpsraden. Bedoeling is de leefbaarheid voor de inwoners te bevorderen door kwaliteitsverbetering van de leef- en woonomgeving. Er worden verbeteringen […]