De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is gepresenteerd als vitaliteitshotel. In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin […]