De gemeente zoekt een nieuwe exploitant voor Schuttershof. Stadsraad Domburg hoopt van harte dat deze vacante functie ingevuld wordt en een warme overdracht plaats kan vinden met de huidige exploitant. Dit om de waardevolle functie van Schuttershof te borgen voor de toekomst! Zie bijlagen voor meer informatie.

Hieronder vindt u de digitale presentaties van de laatste openbare SRD vergadering. Evaluatie afgelopen periode SRD Presentatie Wethouders gemeente Veere Presentatie Uitbreiding museum Domburg

Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022 De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg. De gehele bebouwde kom […]

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 12 oktober a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.   Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg. Hieronder vindt u de notulen van de laatste openbare vergadering van 11 mei […]

De Stadsraad Domburg presenteerde tijdens de openbare vergadering op 13 oktober j.l. met de rapportage  “Schams Wegelienk als Blikvanger” een voorstel om met hoge prioriteit over te gaan tot de planvorming en realisatie van een zuidelijk van Domburg gelegen verbindingsweg tussen de oostkant en westkant van Domburg.  De  aanleg van de weg heeft als doel […]