Bestuursverkiezing Stadsraad Domburg – 15 maart 2023

De Stadsraad Domburg staat pal voor de leefbaarheid in Domburg. Hiervoor zijn bestuursleden nodig.
Huidige zittingsperiode loopt tot 15 maart 2023
Meld je aan als kandidaat-bestuurslid voor de Stadsraad Domburg!

Zijn er meer dan 9 kandidaten? Dan worden 15 maart verkiezingen gehouden

De Stadsraad Domburg:
• Brengt gevraagd en ongevraagd (zoals bij oplossing verkeersproblematiek Domburg en pumptrack) advies uit aan de gemeente Veere
• Peilt meningen en pakt signalen op van inwoners
Belangrijke punten voor de leefbaarheid zijn:
• Verkeersproblematiek
• Betaalbare woningbouw
• Handhaving permanente bewoning
• (Speel)voorzieningen jeugd
• Kwaliteit openbare ruimte
• Balans tussen wonen en toerisme

Heeft de leefbaarheid in Domburg je interesse en wil je je hiervoor inzetten op één of meerdere punten dan ziet de Stadsraad Domburg je aanmelding als bestuurskandidaat graag vóór 1 februari 2023 tegemoet.