Inspraak SRD Commissie RO Gemeente Veere

Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022

De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor

  • Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg.
  • De gehele bebouwde kom van Domburg 30 kilometerzone maken en te beginnen met de Domburgseweg, Mezgerweg en Traverse, die al opgenomen zijn in het in 2017 vastgestelde GVVP Veere