Openbare vergadering stadsraad: dinsdag 19 april 2016, 19:30 uur

Noteert u dinsdag 19 april 2016, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

  • Handhaving 2e woningbeleid, met een korte toelichting door de gemeente
  • Speelvoorzieningen voor de jeugd
  • Zuidelijke Oost-West verbinding
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Parkeervoorzieningen
  • Kleine ergernissen en de rol van bewoners en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Bertus Poppe (wijkagent) en Mario van Doeselaar (kernboa voor Domburg) zijn uitgenodigd om een inkijkje te geven in het werk dat zij in Domburg doen.

Verder is er weer genoeg tijd om uw vragen, suggesties en opmerkingen, voor de kern Domburg, te laten horen. De Stadsraad Domburg luistert graag naar u!

U bent van harte welkom op 19 april in het Schuttershof te Domburg.

Namens de Stadsraad Domburg,

Simon de Visser,
voorzitter

vergadering_stadsraad_19april2016_1