Burenhulp Domburg op zoek naar vrijwilligers

Burenhulp ook in Domburg !

In de gemeente Veere kijken inwoners naar elkaar om, zowel in familieverband als in buren- en kennissenkring, binnen kerkgenootschappen en via andere initiatieven. Burenhulp is hierop een aanvulling.

In verschillende kernen in de gemeente Veere is er Burenhulp. Burenhulp is bedoeld voor alle inwoners die, om welke reden dan ook, hulp nodig hebben, die de professionele zorg niet biedt. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, die bereid zijn zich in te zetten voor hun medemens, als die een helpende hand nodig hebben.

Mensen die hulp nodig hebben, kunnen in veel gevallen een beroep doen op familie of buren. Wanneer dat (tijdelijk) niet kan, is er Burenhulp.
Burenhulp in Domburg is gestart. We willen graag een netwerk van vrijwilligers opbouwen die we kunnen benaderen als we een hulpvraag binnenkrijgen.

Vrijwilligers gezocht!

We zoeken hiervoor nog Domburgse vrijwilligers. Dus ….heb je wat tijd over , geef je dan snel op via het bijgevoegd formulier!
Het gaat nu om enkele tientallen aanvragen per jaar, dus als je een grote groep vrijwilligers hebt, wordt er een paar keer per jaar een beroep op je gedaan.

Help ons vrijwilligers te vinden?

Neemt u contact op met
Ria Huls (coördinator burenhulp) 0118-586210 of 06-41990615
Joke Damen (welzijnswerker kern Domburg)

Lees hieronder meer informatie

Startformulier Burenhulp Domburg
Flyer Burenhulp Domburg huistelefoon toevoegen