Stadsraad in Klapbank – november 2015

Hierbij de maandelijkse terugkoppeling over Domburgse zaken in de Stadsraad.

Ontwikkelingen in Domburg

In de Visie op Domburg is aangegeven dat het karakter van Domburg behouden moet blijven. Als Stadsraad zien we plannen van ondernemers voor een Vitaliteitshotel in het voormalige KPN-gebouw en voor het opknappen en uitbreiden van Bosch en Zee. De gemeente is aan zet voor de ontwikkeling van het Singelgebied, de openbare ruimte in de rest van Domburg waaronder in het Nehalenniagebied. Dat vlot nog niet erg. We blijven aandringen op voortgang in deze voor Domburg belangrijke ontwikkelingen. De gemeente huurt wel een stedebouwkundig bureau in voor het maken van een beeldkwaliteitsplan en wil met Europees subsidie een kwaliteitsslag gaan maken.

Schouw

Enkele leden van de Stadsraad hebben een schouw uitgevoerd in een gedeelte van het centrum en Boulevard. Gekeken wordt naar achterstallig onderhoud, naar onveilige situaties en andere noodzakelijke verbeterpunten in de openbare ruimte. Deze schouw gaat verder dan de gemeentelijke schouw. Binnenkort worden de resultaten aan de gemeente aangeboden. We zetten daarbij in op een hoger onderhoudsniveau en pleiten voor het snel doorvoeren van verbeteringen.

Seizoensmarkt Domburg.

Verschillende omwonenden zijn in verband met de overlast tegen een verlenging van de seizoensmarkt.  De gemeente heeft inmiddels besloten dat de seizoensmarkt niet verlengd gaat worden.

Begraafplaatsbeleid

Richting de gemeente hebben wij een voorkeur uitgesproken voor uitbreiding van de begraafplaats aan de westelijke kant. Ophogen van de bestaande begraafplaats is hierdoor niet nodig.

Kleine ergernissen

De gemeente heeft in de Veerse krant van 21 september 2015 een enquête aangekondigd naar de kleine ergernissen van de inwoners van de gemeente Veere. De resultaten en de mogelijke oplossing (er is ook een budget!) worden besproken met de Stadsraad. We wachten af.

Openbare bijeenkomst

Wanneer jullie dit lezen hebben wij op 4 november onze openbare vergadering van de Stadsraad gehad. Hopelijk zijn er veel belangstellenden op af gekomen. In de volgende Klapbank lezen jullie over deze vergadering.

Glazen Huis

In het kader van 3 FM Serious Request staat het glazen huis van 18 tot 24 december bij Tramzicht in Domburg . Tal van activiteiten voor het goede doel van het Rode Kruis worden georganiseerd. Het gaat dit jaar om onderwijs en toekomstperspectief voor jongeren in oorlogsgebieden. Een goede gelegenheid om als Domburgers allerlei activiteiten te ondersteunen, mee te doen, mee te helpen. Meer weten? Check de website www.srdomburg.nl.

Tot zover de maandelijks terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, Postbus 28, 4357 ZG in Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg

Simon de Visser
voorzitter