Kwaliteit van de openbare ruimte in de kern Domburg

De Stadsraad Domburg heeft in de bestuursvergadering van april 2015 besloten om periodiek de kwaliteit van de openbare ruimte te toetsen en hun bevindingen te rapporteren aan de beheerder, de gemeente Veere. De toetsing zal worden uitgevoerd door het kwaliteitsteam van de Stadsraad. Een dergelijke aanpak behoeft structuur en dient zo mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en vigerend beleid van de beheersorganisatie. Tijdens de openbare vergadering in november 2015 heeft het schouwteam van de Stadsraad een startdocument overhandigd aan de gemeente met een 50 tal geconstateerde gebreken in het ‘toeristische gedeelte’ van Domburg.

Lees hieronder