Stadsraad in Klapbank – oktober 2015

Hierbij de maandelijkse terugkoppeling over Domburgse zaken in de Stadsraad.

Begraafplaatsbeleid

De mening van de aanwezigen op de informatieavond bij de gemeente was duidelijk. Een voorkeur voor uitbreiding van de begraafplaats aan de westelijke kant. Er waren geen voorstanders van het ophogen van de bestaande begraafplaats.

Seizoensmarkt Domburg.

In de vorige Klapbank is gevraagd naar uw mening over een eventuele verlenging van de periode dat de seizoensmarkt in Domburg gehouden wordt. Wij hebben verschillende reacties gehad van omwonenden. Zij zijn in verband met de overlast tegen een uitbreiding van de seizoensmarkt. Wij hebben geen reacties gehad, die pleiten voor een verlenging. Dit resultaat van de peiling geven wij door aan de gemeente.

Verkeersveiligheid.

De verkeerssituatie in de buurt bij school aan de Roosjesweg is zorgelijk. Een aantal bezorgde ouders heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) ingeschakeld. Op 14 september was de actiedag. Er was brede aandacht van de PZC en Omroep Zeeland. De Stadsraad Domburg heeft deze actie ondersteund. Resultaat is dat de gemeente voor het eind van het jaar verschillende maatregelen zal nemen om de veiligheidsituatie te verbeteren. Dank aan het initiatief van deze bezorgde ouders. Actie voeren helpt!!! En wij ondersteunen dergelijke initiatieven graag.

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan

De gemeente gaat een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. De Stadsraad heeft in een eerste overleg hierover onder meer aandacht gevraagd voor:

  • Een zuidelijk gelegen verbindingsweg tussen de oost en westkant van Domburg;
  • Een voor auto’s luwe en niet interessante Ooststraat, Markt en Weststraat. Gemotoriseerd verkeer wat er dan perse moet of wil zijn moet ondergeschikt zijn aan fietsers en voetgangers;
  • De Singel is niet geschikt voor tweerichtingsverkeer bij afsluiting van de Ooststraat, Markt en Weststraat;
  • Het doorpakken bij de verplaatsing van de supermarkt om de verkeersproblematiek (opstoppingen en verkeersveiligheid) op te lossen;
  • Verkeersveiligheid in het algemeen (onder meer snelheidsbeperkende maatregelen) en rond de Roosjesweg (bij de school) ), Schuitvlotstraat en Singel in het bijzonder;
  • Het ontbreken van een goed parkeerverwijssysteem;
  • Het ontbreken van duidelijke looproutes van parkeerterreinen naar winkelgebied en strand;
  • De voor toeristen onduidelijke aanduiding dat in Domburg buiten de parkeerterreinen alleen met een vergunning geparkeerd mag worden;
  • Mogelijkheden om het laden en lossen bij winkels beter te reguleren;
  • Betrekken van het openbaar vervoerbedrijf en ouderen/gehandicaptenorganisaties bij het GVVP

Ouderen-fitness

Achter het Schuttershof is er een ouderen fitnessplek. Als Stadsraad zijn we benieuwd naar het gebruik er van. Wie kan er ons meer over vertellen. Wie maakt er gebruik van?

Kleine ergernissen

De gemeente heeft in de Veerse krant van 21 september 2015 een enquête aangekondigd naar de kleine ergernissen van de inwoners van de gemeente Veere. Voorbeelden die genoemd zijn hondenpoep, paardenpoep en foutparkeerders. Er zijn waarschijnlijk nog meer zaken in de openbare ruimte waar u zich aan ergert. De enquête is aan online aan te vragen bij de gemeente www.veere.nl of facebook van de gemeente. Op papier is de enquête ook aan te vragen bij de gemeente
(0118 555444). De resultaten en de mogelijke oplossing (er is ook een budget!) worden besproken met de Stadsraad.

Openbare bijeenkomst

Op 4 november is er een openbare vergadering van de Stadsraad. Wij willen ons presenteren, laten weten wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan en wat we nog van plan zijn. Maar veel belangrijker wij willen u ook horen. Zet daarom deze openbare Stadsraadsvergadering direct in uw agenda en kom 4 november 19:30 uur naar het Schutterhof.

Tot zover de maandelijks terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, Postbus 28, 4357 ZG in Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg

Simon de Visser

voorzitter