Overhandiging plan herinrichting centrum Domburg

Op dinsdag 14 januari bieden de Stadsraad Domburg en de Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) hun gezamenlijk plan voor de herinrichting van het centrum van Domburg aan tijdens de wekelijkse vergadering van het College van B&W van de gemeente Veere.

In april 2019 is de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Domburg gestart. De rapportage “Noodzaak van balans tussen leefbaarheid en toerisme” van 6 januari 2020 is het resultaat van deze planvorming.

De OBD en de Stadsraad Domburg zijn het erover eens dat tijdens het hoogseizoen de hoofdstraat gedurende een bepaalde periode afgesloten moet worden voor auto’s. Het gaat om het deel vanaf ’t Groentje tot de kruising met Weverijstraat. De Ooststraat, de Markt en de Weststraat worden dan voetgangersgebied.

De verdere uitwerking van het plan zal met burgerparticipatie plaatsvinden. De Stadsraad Domburg en de OBD hebben de wens uitgesproken dat voor 2023 de herinrichting van het centrum dan Domburg is gerealiseerd.