Corona: Brief aan bewoners en ondernemers in Domburg

De coronacrisis dreigt ook voor Domburg ondertussen rampzalige gevolgen te krijgen. Voor werkgevers en hun personeel, waaronder veel inwoners, is het vooruitzicht nu en voor de komende periode behoorlijk somber. Vanuit dat perspectief hebben de Stadsraad en de OBD gezocht naar mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Inmiddels zijn er twee videovergaderingen gehouden en donderdag 7 mei  is er overleg gepland met de kernwethouder. We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd, die praktisch zijn en snel kunnen worden uitgevoerd, uiteraard alles binnen door de centrale overheid aangegeven veiligheidscriteria.

Centraal staat de gedachte, zoals die zich inmiddels ook Nederland breed aftekent, om de openbare ruimte in de hoofdstraat van Domburg, te benutten voor de uitbreiding van de terrassen, zodat er bruikbare terrassen kunnen ontstaan die passen binnen de 1,5 m voorwaarde. Maar ook bruikbare ruimte voor winkelend publiek. Dat betekent dat verkeer niet mogelijk is zodat afsluiting noodzakelijk is. Daarbij moet worden bedacht dat het los hiervan, op dit moment ook al moeilijk is om de 1,5 m veilig te borgen. Voetgangers worden nu door het steeds toenemende verkeer ook al naar de voetgangersstrook gedwongen, waardoor op vele plaatsen niet aan de 1,5 m maatregel kan worden voldaan.

Tijdens de besprekingen bleek onze kennis van de inhoud van het begin dit jaar gepresenteerde plan voor de toekomstige herinrichting van het centrum van Domburg van grote waarde, waardoor we snel konden vaststellen dat door de coronacriteria, een noodmaatregel in de vorm van afsluiting van de hoofdstraat c.a. de beste keuze was.

Voor deze noodmaatregel hebben wij uiteraard gekeken naar de effecten en flankerende maatregelen benoemd. Het “pakket” voorstellen waarmee het overleg met de gemeente wordt aangegaan omvat het volgende:

  • Voor verkeer afsluiten van de Ooststraat, Markt, Weststraat, Stationsstraat en Kerkstraat vanaf 15 juni tot 1 september.
  • Rijweg gebruiken voor voetgangers. Regulering bijvoorbeeld: Helft van de rijweg is bestemd voor westelijke richting; de andere helft is bestemd voor oostelijke richting;
  • Parkeerplaatsen opheffen in de hoofdstraat;
  • Bevoorrading tot 12.00 uur. Daarna niet meer.
  • Vrijkomende ruimte gebruiken voor invulling van de terrassen, die de coronamaatregelen in acht houden. De ondernemers zorgen er voor dat de regels betreffende de coronamaatregelen gehandhaafd worden;
  • Problematiek fietsen in de hoofdstraat vergt een verbod of een creatieve oplossing.
  • Verkeerstoename in het centrum en vooral ook aan de noordkant van Domburg moet worden voorkomen.
  • Autoverkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden uit het centrum van Domburg, zoals bijvoorbeeld de Wijngaardstraat,de Badhuisweg en de van Voorthuijsenstraat. Beide parkeerplaatsen onder aan de duinen gebruiken voor inwoners met een parkeervergunning op kenteken met een beperkt aantal parkeerplaatsen op het Parkeerterrein Voorthuijsenstraat voor gasten/strandbezoekers.
  • Auto’s  vanuit Oostkapelle af laten buigen naar Mezgerweg en van parkeerterreinen Irma 1 en 2 betaalde parkeerplaatsen maken. Vang verkeer vanuit Aagtekerke op aan de rand van Domburg. Belangrijke randvoorwaarde: Gemeente, zorg voor een goed functionerend parkeerverwijssysteem! En zorg voor een vroegtijdige signalering op de A58 dat parkeerterreinen in Domburg vol zijn. Stewards kunnen ingezet worden
  • Openbare toiletten open stellen zodra het mag. Planken op het strand dienen te worden gelegd

We beseffen allen dat de nood hoog is en de maatregelen niet voor iedereen zullen passen. Maar in het belang van de inwoners -dus ook de ondernemers en hun personeel- en in het algemeen in het belang van het product Domburg zullen we allemaal een beetje moeten schikken en meewerken. We houden u op de hoogte.

Namens de OBD en Stadsraad Domburg