Bankje

Op initiatief van de Stadsraad Domburg heeft de Gemeente onlangs een bankje geplaatst op de hoek van de Brouwerijweg en de Traverse.

We beogen hiermee een ontmoetingsplek te creëeren voor iedereen.