Stadsraad in Klapbank juni 2015

Hierbij de maandelijkse terugkoppeling en ook een vooruitblik over Domburgse zaken in de Stadsraad.

Brandweer

Er ligt een nieuw plan voor de brandweer in de gemeente Veere. Daarbij is ook gekeken naar de beschikbaarheid van vrijwilligers. De post Domburg gaat ook in dit aangepaste plan op termijn verdwijnen. Domburg komt bij de brandweerpost Oostkapelle en die krijgt meer en beter materiaal. In het toeristenseizoen zou er dan wel een brandweerauto bij het gemeentehuis staan. De Stadsraad Domburg overlegt met andere dorps- en stadsraden om, indien mogelijk, een gezamenlijk standpunt in te brengen.

Tweede woningbeleid

Voorstel van Burgemeester en Wethouders is om het huidige tweede woningbeleid te handhaven met een kleine aanpassing. Dit past in de vastgestelde Visie op Domburg. We hopen dat de gemeenteraad de permanente bewoning van woningen in de kern Domburg ook steunt.

Schouw

Een ‘kwaliteitsteam’ vanuit de Stadsraad is begonnen met het schouwen. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de openbare ruimte in Domburg. Bij achterstallig onderhoud, gevaarlijke situaties e.d. wordt gerapporteerd aan de gemeente. Bedoeling is om stap voor stap de hele kern Domburg onder de loep te nemen

Verkeerssituatie bij school

Er zijn klachten over de onveiligheid van de verkeerssituatie bij de school. Wij snappen vanuit de Stadsraad de zorgen van de ouders. We maken ons ‘hard’ richting de gemeente voor verbeteringsmaatregelen.

Informatieavond ontwikkeling Vitaliteitshotel (voormalig KPN gebouw)

28 mei 2015 was er een informatieavond over de invulling van het voormalig KPN-gebouw als Vitaliteitshotel. Er zijn veel mensen uitgenodigd. Wij waren er ook. Op de inhoud komen we in een volgende Klapbank terug

Versterking stadsraad

De Stadsraad Domburg is blij met de versterking door Tamara Romahn als extern notulist.

Initiatieven leefbaarheid

De gemeente heeft € 800.000 beschikbaar voor initiatieven leefbaarheid. Het moet gaan om het realiseren van maatschappelijke doelen die een duurzame versterking van de (lokale) samenleving opleveren. Kijk op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wie heeft een idee?

Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie (ook) verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, Postbus 28, 4357 ZG in Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

 

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
(voorzitter)