Uitgangspunten herinrichting centrum Domburg (SRD/OBD)

Het college van Veere heeft besloten om in het kader van verbetering van de leefbaarheid in Domburg,  in 2024 over te gaan tot het herinrichten van (een deel van) de hoofdstraat van Domburg. Daarvoor is de gemeentebegroting voor het jaar 2024 een bedrag opgenomen van € 730.000,– (lees verder)

Voor de korte en minder korte termijn dienen ook nog diverse andere activiteiten en projectjes te worden gerealiseerd, waarvan de uitvoering echter nog niet in een beleidsprogramma of begroting is opgenomen.

Gelet op het geplande uitvoeringsjaar, vraagt vanwege de omvang en de impact met name het project herinrichting  centrum om een integrale visie en oordeel van de OBD, bevolking en Stadsraad Domburg, over de vraag hoe die herinrichting, in de meest ruime zin, vorm gegeven moet worden. In deze notitie, werktitel “wensen voor de uitgangspunten herinrichting centrum Domburg c.a.” wordt ingegaan op die vraag.

Indruk van het groentje tijdens het herinrichtingsproces in 2017 (MDBS)

Hieronder leest u een samenvatting en het volledige document ‘Wensen en uitgangspunten herinrichting centrum Domburg’ welke is opgesteld in een samenwerking tussen de Domburgse stadsraad en ondernemersvereniging.