Gemeente Veere heeft begin juni het besluit genomen om voor de Traverse en de dr. Mezgerweg in de bebouwde kom van Domburg een snelheidslimiet van 30 km/uur in te stellen. Stadsraad Domburg heeft naar aanleiding van dit besluit een reactie gestuurd naar de gemeente, welke hieronder te downloaden is.