Verkeer en parkeren zijn thema’s die menig inwoner en bezoeker bezig houden. Er wordt al jaren gesproken over een betere ontsluiting van Domburg via een zuidwestelijke route, maar tot een besluit is het tot nu toe nog niet gekomen.

Stadsraad Domburg is van mening dat, met de keuzes uit het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan als uitgangspunt, een zuidwestelijke ontsluitingsroute hard nodig is. De wens om het centrum van Domburg autoluw te maken kan alleen worden uitgevoerd in combinatie met besluitvorming over een toekomstbestendige ontsluiting via de zuidwestzijde. Ook de visie Westrand Domburg (de herontwikkeling en uitbreiding van de Roompot) kan alleen plaatsvinden als er tot een structurele verkeersoplossing wordt besloten.

Stadsraad Domburg participeert in diverse overleggen over verkeer, maar ook over parkeren. In 2021 is het vergunningparkeren uitgebreid tot de gehele kern Domburg. Stadsraad Domburg volgt het parkeerbeleid kritisch en sluit ook aan bij de jaarlijkse evaluatiemomenten.

Portefeuillehouders:
Simon de Visser (simon@stadsraaddomburg.nl)
Maarten Beekman (maarten@stadsraaddomburg.nl).