Domburg is al vele decennia in sterke mate gevormd door toename van het toerisme. Zo was het in de jaren ’60 slechts enkele maanden druk in de zomerperiode. Er is zowel door ondernemers als beleidsmatig vanuit de politiek ingezet op seizoensverlenging en kwaliteitsverbetering. Hiermee is een sterke groei ontstaan in Domburg van het jaarrond verblijfstoerisme. Domburg heeft inmiddels een zodanige toeristische aantrekkingskracht voor verblijfsrecreanten en dagrecreanten uit geheel Zeeland, Brabant, België en Duitsland, dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Stadsraad Domburg pleit voor een gezonde balans tussen leefbaarheid en toerisme. Dat betekent niet dat wij tegen iedere vorm van groei van toerisme zijn, maar wij vinden dat alleen initiatieven van overzienbare omvang die leiden tot een kwaliteitsverbetering ruimte zouden moeten krijgen. Oftewel: kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Portefeuillehouders: Simon de Visser en Dancker Bijleveld.