Stadsraad Domburg organiseert tweemaal per jaar een openbare vergadering. De documenten vindt u hier terug. Daarnaast vindt acht keer per jaar een (besloten) bestuursvergadering plaats. Van deze overleggen worden samenvattingen gemaakt, die in het menu hiernaast te raadplegen zijn.