Een belangrijk speerpunt voor Stadsraad Domburg is het beschikbaar hebben en maken van betaalbare woningen in de kern Domburg. Dit dient in onze optiek bereikt te worden via de volgende sporen:

  • Voldoende toezicht op en handhaving van de regels rondom permanent wonen in de kern Domburg, zodat woningen niet voor de verhuur en/of tweede woninggebruik aan de woningvoorraad onttrokken worden.
  • Ontwikkelen van nieuwe woningen, in eerste instantie op geschikte locaties binnen de kern (inbreiding) en zonodig ook daarbuiten. (uitbreiding).

Portefeuillehouders:
Joost Dourleijn (joost@stadsraaddomburg.nl)
Hans Koper (hans@stadsraaddomburg.nl)