Terugkoppeling bijeenkomst nieuwe openbaar vervoersysteem ‘Flex’

Dank voor jullie reacties op het plan voor opstappunten in het per 2025 in te voeren nieuwe openbaar vervoersysteem.

Op 25 maart is dit besproken. De presentatie met uitleg over het nieuwe systeem vindt u hieronder.

We kunnen reageren tot 23 april 2024. We horen graag jullie reactie vóór die datum. Het ontwerpplan zoals dat er nu voor Domburg uitziet vind je op pagina 30 van de presentatie.

Inspraakreactie visie Westrand Domburg

Op 2 april jl. heeft onze voorzitter ingesproken bij de gecombineerde commissievergadering RO/MO over het onderwerp visie Westrand Domburg. De inspraakbijdrage vindt u hier. Stadsraad Domburg pleit voor een structurele verkeersoplossing voor Domburg, het beperken van de groei van het toerisme en het niet realiseren van een hotel op de locatie van het voormalige KPN gebouw, maar in plaats daarvan het realiseren van (betaalbare) permanente woningen op die locatie.

Documenten openbare vergadering 13 maart 2024

Woensdag 13 maart hadden we een geslaagde openbare vergadering. Je kunt de presentaties, toelichtende teksten en samenvatting van de reacties uit de zaal teruglezen via onderstaande link:

Notulen | Stadsraad Domburg

Openbare vergadering woensdag 13 maart a.s.

Op woensdag 13 maart a.s. houdt de Stadsraad weer een openbare vergadering. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Meer informatie vindt u in de bijlage. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Locatie: ontmoetingscentrum Schuttershof.

Informatiebijeenkomst verkeer Domburg en herinrichting centrum

Alle inwoners van Domburg zijn uitgenodigd op donderdag 2 november a.s. in het Schuttershof voor een informatiemiddag/avond over de Verkeersvisie Domburg en de herinrichting van het centrum van Domburg.Er zullen twee presentaties worden gehouden. U heeft de mogelijkheid om in de middag (van 16.00-17.30 uur) te komen of in de avond (van 19.00-20.30 uur). Het conceptrapport Verkeersvisie Domburg en de plankaarten en profielen van de herinrichting van het centrum van Domburg staan op de website van de gemeente Veere en zijn met onderstaande links te downloaden:

www.veere.nl/verkeer-domburg

www.veere.nl/domburg-herinrichting-centrumgebied

Vanuit de Stadsraad zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn. Hopelijk zien en spreken wij elkaar op 2 november a.s. in het Schuttershof.

Openbare vergadering SRD 11 oktober

Woensdag 11 oktober is er weer een openbare vergadering van de Stadsraad Domburg. U bent van harte welkom vanaf 19h30 in het Schuttershof (inloop vanaf 19h00). Er staan grote projecten op stapel in Domburg, die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. De Gemeente organiseert in het najaar bijeenkomsten voor de inwoners over bijvoorbeeld de Westrandontwikkeling (Roompot), de Herinrichting van het Centrumgebied en het Mobiliteitsplan alsmede het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie (toerisme). In voorbereiding op die bijeenkomsten organiseren wij sessies die avond over deze onderwerpen. Deel uw zorgen en ideeën met ons tijdens deze avond zodat we nog beter de uw stem kunnen vertegenwoordigen!
Hieronder vindt u de flyer met het programma.

Handout fietsronde burgemeester Schouwenaar

Onlangs heeft burgemeester Schouwenaar kennisgemaakt met de Stadsraad en hebben wij haar per fiets door Domburg geleid. Vooraf is een programma opgesteld door zowel het oude als nieuwe bestuur van de Stadsraad Domburg. U vindt het hier.

➡️

Wij kijken terug op een prettige kennismaking waarbij de burgemeester uitgebreid de tijd nam om kennis te nemen van onze toelichting.

Exploitant Schuttershof gezocht!

De gemeente zoekt een nieuwe exploitant voor Schuttershof. Stadsraad Domburg hoopt van harte dat deze vacante functie ingevuld wordt en een warme overdracht plaats kan vinden met de huidige exploitant. Dit om de waardevolle functie van Schuttershof te borgen voor de toekomst!

Zie bijlagen voor meer informatie.Presentaties openbare vergadering SRD 01 maart 2023

Hieronder vindt u de digitale presentaties van de laatste openbare SRD vergadering.

  • Evaluatie afgelopen periode SRD
  • Presentatie Wethouders gemeente Veere
  • Presentatie Uitbreiding museum Domburg
Lees meer »

Wo. 01 mrt – Openbare vergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 01 mrt a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.  

Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Lees meer »