Handout fietsronde burgemeester Schouwenaar

Onlangs heeft burgemeester Schouwenaar kennisgemaakt met de Stadsraad en hebben wij haar per fiets door Domburg geleid. Vooraf is een programma opgesteld door zowel het oude als nieuwe bestuur van de Stadsraad Domburg. U vindt het hier.

➡️

Wij kijken terug op een prettige kennismaking waarbij de burgemeester uitgebreid de tijd nam om kennis te nemen van onze toelichting.

Exploitant Schuttershof gezocht!

De gemeente zoekt een nieuwe exploitant voor Schuttershof. Stadsraad Domburg hoopt van harte dat deze vacante functie ingevuld wordt en een warme overdracht plaats kan vinden met de huidige exploitant. Dit om de waardevolle functie van Schuttershof te borgen voor de toekomst!

Zie bijlagen voor meer informatie.Presentaties openbare vergadering SRD 01 maart 2023

Hieronder vindt u de digitale presentaties van de laatste openbare SRD vergadering.

  • Evaluatie afgelopen periode SRD
  • Presentatie Wethouders gemeente Veere
  • Presentatie Uitbreiding museum Domburg
Lees meer »

Wo. 01 mrt – Openbare vergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 01 mrt a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.  

Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Lees meer »

Inspraak SRD Commissie RO Gemeente Veere

Hieronder vindt u de volledige inspraakreactie van de SRD naar aanleiding van het onderwerp “tussentijdse evaluatie GVVP” in de commissie RO van 23-01-2022

De SRD heeft in deze reactie nadrukkelijk een pleidooi gehouden voor

  • Uitplaatsing van het doorgaande verkeer naar de zuidwestkant van Domburg is essentieel voor een oplossing in Domburg.
  • De gehele bebouwde kom van Domburg 30 kilometerzone maken en te beginnen met de Domburgseweg, Mezgerweg en Traverse, die al opgenomen zijn in het in 2017 vastgestelde GVVP Veere

Bestuursverkiezing Stadsraad Domburg – 15 maart 2023

De Stadsraad Domburg staat pal voor de leefbaarheid in Domburg. Hiervoor zijn bestuursleden nodig.
Huidige zittingsperiode loopt tot 15 maart 2023
Meld je aan als kandidaat-bestuurslid voor de Stadsraad Domburg!

Zijn er meer dan 9 kandidaten? Dan worden 15 maart verkiezingen gehouden

Lees meer »

Inspraak SRD Commissie RO & MO Gemeente Veere

Hieronder vindt u de inspraakbijdragen van de SRD in de Commissie RO betreffende parkeren in Domburg (18 oktober) én betreffende wonen in Domburg in de commissie MO (17 oktober)

Informatie openbare vergadering 12 oktober

In de bijlagen hieronder vindt u de presentaties van de openbare vergadering van de stadsraad Domburg en van de wethouder René de Visser digitaal. Zo kunt u deze nog rustig nalezen.

Wo. 12 okt – Openbare vergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) organiseert op woensdag 12 oktober a.s. een openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.  

Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste openbare vergadering van 11 mei 2022:

De tweede openbare vergadering van de Stadsraad Domburg in 2022. Deze vergadering zal in het teken staan van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden, de kennismaking met onze kernwethouder René de Visser en zijn presentatie over tweede woning aanpak in Domburg door de gemeente Veere. Een belangrijk onderwerp voor de leefbaarheid in Domburg.

Wat staat er op de agenda?

Korte terugblik op de periode mei tot oktober 2022.
Daarbij komenonder meer de ontwikkelingen met betrekking tot de seizoensmarkt en evaluatie parkeren aan de orde.

Kennismaking met de nieuwe kernwethouder René de Visser
René de Visser zal zich presenteren

Presentatie ‘tweede woning aanpak’
Kernwethouder René de Visser zal een presentatie geven over de ‘tweede woning aanpak in Domburg’ door de gemeente Veere

Rondvraag
Mogelijkheid om voor u belangrijke punten in te brengen.

Oefen als Domburger invloed uit en steun de Stadsraad Domburg in haar belangrijke werk. Wij kunnen ons werk alleen doen met uw steun.

Kom daarom naar deze vergadering en laat u horen.
Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
Voorzitter

Uitgangspunten herinrichting centrum Domburg (SRD/OBD)

Het college van Veere heeft besloten om in het kader van verbetering van de leefbaarheid in Domburg,  in 2024 over te gaan tot het herinrichten van (een deel van) de hoofdstraat van Domburg. Daarvoor is de gemeentebegroting voor het jaar 2024 een bedrag opgenomen van € 730.000,– (lees verder)

Lees meer »