Wij zijn

Stadsraad Domburg

Op deze site kan je alles terugvinden over Domburg en de activiteiten van de Stadsraad.

Over Stadsraad Domburg

De Stadsraad Domburg is in 2007 opgericht met als doel het woon- en leefmilieu in de kern Domburg te bevorderen. We proberen de inwoners van Domburg zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in overleggen met overheden, ondernemers en andere partijen.

De Stadsraad tracht zijn doel te bereiken door:

– Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van inwoners over de eigen leefomgeving.
– Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen
– Het signaleren van wensen en behoeften van de bewoners en daaraan in samenwerking met particulier initiatief en andere instanties uitvoering te geven.
– Het bevorderen en coördineren en (het zonodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen.
– Behartigen van de belangen van de kern Domburg bij de overheid o.a. door overleg en advies, zowel gevraagd als ongevraagd.

 

Wist u dat Stadsraad Domburg ook actief is op Facebook en Instagram? U vindt ons via @stadsraadomburg.