Stadsraad in Klapbank – September 2017

Na de zomervakantie gaan wij weer met volle energie verder met het werk voor de Stadsraad Domburg. Overigens hebben wij in de zomer niet stil gezeten.

Verkeersonderzoek

In het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) is het verkeer in en door Domburg veelvuldig als een probleem genoemd, en terecht.  Ook de Stadsraad heeft hier al veel aandacht aan besteed en oplossingen en ideeën aangedragen. Een van de acties uit het GVVP  is een onderzoek naar verkeersintensiteiten (met een uitsplitsing in vrachtauto’s, personenauto’s en voertuigen met aanhanger en het aandeel doorgaand verkeer) wat nodig is om de probleempunten goed in beeld te brengen. Meten is weten, zowel op drukke als op rustige momenten. In week 30 (24 juli) is, na goed overleg met de Stadsraad,  gestart met het verkeersonderzoek Domburg. Drie camera’s registeren 24 uur per dag gedurende vier weken de kentekens van al het gemotoriseerd verkeer. Gelijktijdig wordt op negen locaties het passerend gemotoriseerd verkeer geteld. De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van de omvang van het verkeer dat een bestemming heeft in de kern en welk deel de kern enkel doorkruist. Het onderzoek wordt herhaald buiten het seizoen voor een periode van twee weken. De herfstweken 42-43 en de winterweken 49-50.

Overlast hondenpoep

De gemeente wil vier extra hondenpoepzakjesdispensers plaatsen in Domburg. Er staan er nu al zes in Domburg. Bij de opgangen naar de duinen/strand bij de Watertoren Oost, Stenen Toko, Oase, en High Hill West. Daarnaast ook bij Aparthotel Bommeljé in de Herenstraat en de appartementen van Bommeljé in de Westweg/Singel.  Suggesties voor de plaatsing van de vier extra hondenpoepzakjesdispensers zijn welkom. Mogelijke locaties zijn bij de hoek Traverse/Brouwerijweg, ingang bos bij de Badstraat, Schuurmanstraat (bij school  en   tennisbanen). De gemeente stelt  wel een eis aan de plaatsing van de dispensers. De inwoners van Domburg moeten zorgen voor de vulling van de dispensers. De gemeente zorgt wel voor de zakjes. Dus graag ook het verzoek aan de inwoners om zich aan te melden als vrijwilliger voor de vulling van één of meer van de vier nieuw te plaatsen dispensers. Opgave van mogelijke locaties en als vrijwilliger kan bij de Stadsraad Domburg.

Als Stadsraad zijn wij verheugd dat de gemeente vier extra dispensers wil plaatsen. Wij merken dat steeds meer hondenbezitters ook zorgen voor verwijdering van de hondendrollen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar er zijn ook hondenbezitters die de drollen laten liggen en daarmee voor overlast zorgen. Oproep aan deze laatste groep om de hondendrollen ook zelf op te ruimen.

Datzelfde geldt voor paardenbezitters. Verschillende paardrijders en maneges zorgen zelf voor verwijdering, maar er liggen binnen de gemeente toch ook nog regelmatig paardendrollen. Voor zover je dit als paardenbezitter nog niet doet; zorg voor het opruimen van de drollen van je paard!

Evaluatie parkeren

Elk najaar wordt de Stadsraad uitgenodigd bij een evaluatie van heet parkeren in het afgelopen jaar. Geef jullie probleempunten, verbeterpunten en suggesties door aan de Stadsraad. Dan kunnen wij het meenemen.

Evaluatie toeristenmarkt

De toeristenmarkt is geprivatiseerd. De marktondernemers willen het marktseizoen in 2018 graag verlengen. Wat de Stadsraad Domburg betreft is dit afhankelijk van de evaluatie van het marktseizoen 2017. Wij horen graag van de inwoners van Domburg naar hun ervaringen. Uw mening zal richtinggevend zijn voor ons advies aan de gemeente.

Bouw geitenstal Babelweg 4

Verschillende inwoners van Domburg hebben hun zorg uitgesproken over de gezondheidsaspecten voor omwonenden (inwoners en toeristen) van de mogelijke vestiging van een geitenfokkerij aan de rand van Domburg, Babelweg 4. Deze zorgen hebben wij doorgegeven aan de gemeente. Wij hebben begrepen dat de gemeente de gezondheidsaspecten meeneemt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Wij wachten de beslissing van de gemeente verder af.

De Stadsraad Domburg vindt de vestiging van een geitenstal van deze omvang (zou om ongeveer 800 geiten gaan) in een gebied vlak bij Domburg met buitenrecreatie en verblijfsrecreatie uiterst ongewenst vanwege stank, stof en gezondheidsrisico’s voor inwoners en toeristen. Het is ook in strijd met de badstatus en wellness-ambities. Niet voor niets heeft de provincie Noord-Brabant dit soort vestigingen stilgelegd. Ondernemingen moeten nu niet uitwijken naar Domburg!!! Wij gaan ons als Stadsraad Domburg tot het uiterste verzetten tegen dit initiatief en rekenen op uw steun!

Overlast vliegtuigen

Een aantal inwoners ergert zich aan de overlast, die veroorzaakt wordt de oefenende Pilatus vliegtuigen van de luchtmacht. Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Wij zijn benieuwd in welke omvang de inwoners van Domburg dit ook als overlast ervaren. Op basis van de reacties zullen we dit eventuele probleem in de eerstvolgende vergadering van de Stadsraad bespreken.

Duurzaamheid

De gemeente Veere heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat kan de gemeente niet alleen en daarom is de hulp van onder meer de inwoners ook nodig. Daarom is in samenwerking met SAMAN het project ‘Postcodestroom Grijpskerke’ gestart. Ook inwoners van Domburg kunnen daaraan meedoen. Wilt u zelf duurzame energie opwekken, maar niet op uw eigen dak? Dan kunt u op 21 september  2017 van 15.00 tot 20.00 uur in de gemeenteloods aan de Baayenhovenseweg 4 te Grijpskerke informatie krijgen. Op de website www.postcodestroom.nl staat er meer informatie over het project.

Openbare vergadering

Graag noteren in de agenda. 26 oktober 2017 om 19.30 uur is de volgende openbare vergadering van de Stadsraad Domburg.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

 

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter