Nieuwe AED’s in Domburg

Op initiatief van de Stadsraad Domburg zijn onlangs 2 AED’s geplaatst en in gebruik genomen. Deze AED’s zijn de eerste in Domburg die 24/7 beschikbaar zijn. De AED’s zijn tevens aangemeld bij Hartveilig Wonen en zijn  daarmee onderdeel van een netwerk van vrijwilligers en AED’s, die oproepbaar zijn in geval van calamiteiten via 112.

Het probleem met de beschikbaarheid van de AED’s werd door Rinus van den Driest aangekaart bij  de Stadsraad Domburg.  De Stadsraad is met deze melding aan het werk gegaan, om plaatsing van minimaal 2 AED’s te realiseren. Er waren al AED’s beschikbaar in een aantal bedrijven in Domburg, maar deze waren alleen bereikbaar binnen de openingstijden. Tevens waren de meeste AED’s niet aangemeld bij Hartveilig Wonen.

De financiering  van de nieuwe AED’s werd gerealiseerd met een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Veere en sponsoring c.q. medewerking van de Rabobank, VVV-Zeeland, Akkerdaas Kadowinkel, Baddomburg , Marcus elektrotechniek en natuurlijk Hartveilig Wonen.

Namens Hartveilig Wonen gaat Tim de Jonge het gebruik en de inzet van vrijwilligers en AED’s in Domburg coördineren. Hij zal tevens proberen ook de bedrijven waar al een AED aanwezig is ertoe te bewegen de AED aan te melden bij Hartveilig Wonen, zodat ok die AED’s breder ingezet kunnen worden.

De Stadsraad is blij met deze AED’s een grote bijdrage te hebben kunnen leveren aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in de kern Domburg voor inwoners, maar natuurlijk ook voor de gasten.

De AED’s hangen in het halletje van de Rabobank op de Markt en aan de buitengevel van het kantoor van de VVV-Zeeland op de hoek van de Schuitvlotstraat en de Singel.

Overzicht bij de stadsraad bekende AED’s in Domburg:

  • Rabobank Hal 24 uur (Markt 1B)
  • VVV kantoor 24 uur (Schuitvlotstraat 32)
  • Hotel Zonneduin (Nehalenniaweg 1)
  • Gemeentehuis Domburg (Traverse 1)
  • Badhotel Domburg 24 uur (Domburgseweg 1A)
  • AH Domburg (Singel 6)
  • Domburgse Golfclub (Schelpweg 26)
  • Strandpaviljoen Oase (Strand Domburg 70)
  • Hof Domburg (Schelpweg 7)