Stadsraad in klapbank april 2019

De lente komt er nadrukkelijk aan. Uiteraard laat de natuur ons dat in allerlei uitbundige verschijningen zien. Maar in Domburg is dat ook af te lezen aan de afronding van de vele privé klussen maar bovenal ook de vele gemeentelijke klussen. Kortom; Domburg is bijna klaar voor een nieuw toeristenseizoen. We nemen u graag mee in een opsomming van wat uw Stadsraad, sinds de berichten in de vorige Klapbank, daarin heeft betekent.

Boulevard
Fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, zal niet eerder dan na de zomer kunnen worden aangepakt. Lees meer »

Boswachter: Houdt uw trouwe viervoeter aan de lijn!

De aanlijner wint!

Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet “Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsgebieden ons land op zoekt om hun jongen groot te brengen.
Deze week – 15 maart – begint dan ook officieel het broedseizoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in “de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staatsbosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben vogels (en andere dieren) vrij baan. Lees meer »

Stadsraad in klapbank maart 2019

Algemeen
Bijna overal in Domburg kun je getuige zijn van bouwactiviteiten. Wegomleidingen, opgebroken straten, draaiende graafmachines, grondtransporten en aardbolstoffeerders (straatmakers) zijn op dit moment de fysieke symbolen van de metamorfose die delen van Domburg ondergaan op weg naar een kwaliteitvolle inrichting van de openbare ruimte. Maar ook de vele bedrijven die aan het werk zijn bij de ondernemers zodat die straks de vele gasten weer kunnen ontvangen in een kwaliteitvolle omgeving. En er gaan, na lange tijd, weer nieuwe woningen gebouwd worden. En het strand wordt opgehoogd. Positieve ontwikkelingen en wij zijn er trots op dat wij namens u aan alle ontwikkelingen ons steentje mogen bijdragen. Hieronder geven wij u weer een beknopt beeld van wat we sinds de vorige Klapbank hebben gedaan.

Boulevard
Over fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, kunnen wij u geen nieuwe informatie verstrekken. We weten wel dat er hard aan worden gewerkt maar moeten de berichten van de gemeente even afwachten. Lees meer »

Verkiezingen voor de Stadsraad Domburg Woensdag 20 maart 2019

Is jouw antwoord op de volgende vragen: ”Ja”?

  • Ben je een kiesgerechtigde inwoner van Domburg?
  • Ben je betrokken bij het wel en wee van de kern Domburg?
  • Volg je de ontwikkelingen in Domburg op de voet?
  • Gaat alles naar wens, of zou je het soms anders willen?
  • Heb je daar een duidelijke, onderbouwde en respectvolle mening over?
  • Wil je graag iets doen met die mening?
  • Wil je invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot Domburg?
  • Wil je tijd investeren om het belang van Domburg te dienen?

Lees meer »

Stadsraad in klapbank januari 2019

De Stadsraad wenst u een mooi en gezond Nieuwjaar. Een nieuw jaar ook, waarin vooral de fysieke verandering van Domburg het beeld zal bepalen in en van ons mooie stadje. Want het is nu al te zien dat Domburg zich opmaakt voor de toekomst, al moet er nog heel veel gebeuren.
Een nieuw jaar waarin ook de samenstelling van de Stadsraad gaat veranderen, want op 20 maart zijn er de verplichte 4 jaarlijkse verkiezingen.
Een jaar ook waarvan we hopen dat de gemeente pro-actief zal acteren op de vragen en ontwikkelingen in de Domburgse samenleving.
En ook een jaar waarin wij als Stadsraad met hart en ziel wederom onze energie zullen steken in welke ontwikkeling dan ook, in het belang van alle inwoners en gasten. Lees meer »

Wo. 24 okt – Openbare stadsraadvergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg houdt op woensdag 24 oktober a.s. haar 2e openbare vergadering in 2018.
De vergadering begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg.
Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.
Adres:
Schuttershof Domburg
Kanonweistraat 30
4357 CB Domburg.
Verslag laastse openbare SRD vergadering: 2018-03-15 Verslag Openbare Vergadering Stadsraad Domburg-1
Agenda openbarde SRD vergadering 2018-10-24 OV SRD Domburg agenda-1

Singelgebied: Bouwkavels te koop – energie neutrale bouw

Uitgifte bouwgrond energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg

Bent u enthousiast geworden na de informatie avond in het gemeentehuis in Domburg van de nieuwe plannen aan de singel? Er zijn 13 kavels beschikbaar: 9 kavels voor vrijstaande woningen en 4 kavels voor twee-onder-één-kap-woningen. Alle kavels zijn uitsluitend voor woningen voor permanente bewoning.

Inschrijven
Op vrijdag 29 juni 2018 start de inschrijving voor de uitgifte van kavels bouwgrond in de energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg.

De inschrijving eindigt op donderdag 30 augustus 2018 om 20.00 uur. De loting van de bouwkavels is op woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. Op die dag organiseren we ook een energiemarkt met ondernemers die duurzaam bouwen en/of hierover adviseren.

Alle informatie op www.veere.nl

Periodieke schouw openbare ruimte kern Domburg

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere 2012. In de afgelopen jaren hebben we een pragmatische methode ontwikkeld waarbij in het veld de situatie wordt beoordeeld, onvolkomenheden worden genoteerd en er wordt van elke situatie een foto gemaakt. Vervolgens worden deze gegevens door de Stadsraad verwerkt in een formulier wat we in onderling overleg hebben ontwikkeld. Lees meer »

Stadsraad in klapbank juli-augustus 2018

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen.

Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben teruggekoppeld. Een aantal bijzonderheden vindt u hieronder terug.

KPN gebouw
Zoals in de vorige Klapbank reeds was aangegeven zal de Stadsraad Domburg geen zienswijze indienen dan wel een juridische procedure beginnen tegen het besluit van de gemeente om de realisatie van het KPN-gebouw mogelijk te maken. Wat wij wel hebben gedaan is het, in heldere taal in een brief het college en de raad, onze motieven daartegen duidelijk maken. Tevens hebben wij daarin aangegeven dat wij de inspanningen van anderen, organisaties en burgers, zullen ondersteunen om de ontwikkelingen met betrekking tot het KPN-gebouw niet door te laten gaan. Lees meer »

Enquete: Slecht mobiel bereik? Laat het weten!

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking van één of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. Kent u die plaatsen? Geef ze dan aan ons door.

De Provincie doet met Zeeuwse gemeenten opnieuw onderzoek naar de mobiele dekking in Zeeland. Inwoners kunnen een digitale enquête invullen om hun ervaringen te delen. Mensen kunnen de enquête voor meerdere locaties invullen, want thuis zal de dekking anders zijn dan op school of werk. In de twintig gebieden met slechtste dekking worden ook veldmetingen gedaan. Lees meer »