ZBBUZZ in Domburg

Hoe zet je foto’s van je telefoon op je laptop?  Hoe activeer je je DigiD? Hoe kun je e-books downloaden? Waar kan iemand terecht die Nederlands wil leren? Met deze en andere vragen ben je welkom in de ZBBUZZ, de bus van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland die iedere maand de dorpen in de gemeente Veere bezoekt.

Lees meer »

Informatie Pilot Deelauto’s Domburg

Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland is in gesprek met gemeente Veere over de mogelijkheden voor het plaatsen van deelauto’s in het centrum van Domburg en is op zoek naar inwoners (of ZZP’ers) die mee willen doen aan een Pilot Deelauto’s Domburg, het liefste een groepje inwoners die bij elkaar in de buurt wonen. Bij voldoende inwoners die mee willen doen kunnen wij een elektrische deelauto neerzetten.

Voor wie is het interessant:

Lees meer »

Geef u op als gastheer/vrouw voor het hemelvaartweekend

Vanwege de verwachte drukte vanaf donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei is de gemeente Veere op zoek naar gastheren en/of vrouwen voor onze vijf kernen Zoutelande, Veere, Westkapelle, Domburg en Oostkapelle. Geïnteresseerden die niet tot de risicogroep behoren kunnen zich opgeven. Wij zetten u graag in om bezoekers aan de gemeente te helpen om de coronamaatregelen goed op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden, de juiste looproute te gebruiken en het aanspreekpunt zijn voor onze bezoekers. Gastvrijheid staat bij ons in een hoog vaandel. Hiervoor ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Ter ondersteuning krijgt u op woensdag 20 mei uitleg en instructie. De instructies worden op woensdagmiddag en -avond gegeven. U kunt zich via corona@veere.nl voor woensdag 12.00 uur opgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Veere op het telefoonnummer 0118 555444.

Corona: verslag overleg SRD/OBD met gemeente Veere d.d. 08-05-2020

Terugkoppeling gesprek van delegatie OBD en Stadsraad Domburg Hein Robbers, Coen van Zunderen, Adri Meeuwse en ondergetekende) met de wethouders Adri Roelse en Pieter Wisse met ambtelijke ondersteuning van Huub van de Zande van de gemeente Veere op 7 mei 2010.

Na kennismaking wordt ingegaan op de situatie in deze coronacrisis.

Lees meer »

Corona: Brief aan bewoners en ondernemers in Domburg

De coronacrisis dreigt ook voor Domburg ondertussen rampzalige gevolgen te krijgen. Voor werkgevers en hun personeel, waaronder veel inwoners, is het vooruitzicht nu en voor de komende periode behoorlijk somber. Vanuit dat perspectief hebben de Stadsraad en de OBD gezocht naar mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Lees meer »

Overhandiging plan herinrichting centrum Domburg

Op dinsdag 14 januari bieden de Stadsraad Domburg en de Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) hun gezamenlijk plan voor de herinrichting van het centrum van Domburg aan tijdens de wekelijkse vergadering van het College van B&W van de gemeente Veere.

In april 2019 is de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Domburg gestart. De rapportage “Noodzaak van balans tussen leefbaarheid en toerisme” van 6 januari 2020 is het resultaat van deze planvorming.

De OBD en de Stadsraad Domburg zijn het erover eens dat tijdens het hoogseizoen de hoofdstraat gedurende een bepaalde periode afgesloten moet worden voor auto’s. Het gaat om het deel vanaf ’t Groentje tot de kruising met Weverijstraat. De Ooststraat, de Markt en de Weststraat worden dan voetgangersgebied.

De verdere uitwerking van het plan zal met burgerparticipatie plaatsvinden. De Stadsraad Domburg en de OBD hebben de wens uitgesproken dat voor 2023 de herinrichting van het centrum dan Domburg is gerealiseerd.

Oproep Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 de jaarlijkse herdenking op woensdag 1 november. ’s Morgens om 9.00 uur leggen de kinderen van groep 8 van de openbare basisschool ‘De Golfslag’ kransen bij de monumenten op de duinen voor de gesneuvelde geallieerde militairen die omkwamen bij de bevrijding van Domburg. Vertegenwoordigers van gemeente Veere, Stadsraad en het Comité leggen ook kransen. Ook wordt er een zelfgeschreven gedicht voorgelezen door één van de leerlingen.

Lees meer »

Stadsraad in de Veerse Bode – oktober 2019

DOMBURG – De stadsraad in Domburg en Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) houden woensdag 23 oktober een openbare vergadering over de herinrichting van het centrum in Domburg. Iedereen is welkom om 19.30 uur in het Schuttershof.

De twee organisaties hebben samen een plan gemaakt om de leefbaarheid en kwaliteit te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Kern van het voorstel is dat de voetganger voortaan de baas wordt, er autovrije perioden komen en dat parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen. Inwoners kunnen tijdens de bijeenkomst in Schuttershof reageren op het plan. Suggesties worden meegenomen. Tijdens de rondvraag kunnen inwoners ook andere onderwerpen aankaarten.

Lees meer »

Stadsraad in de Veerse Bode – September 2019

DOMBURG – Na het stoppen van de Klapbank publiceert de Stadsraad Domburg zijn informatie voortaan maandelijks in de Middelburgse en
Veerse Bode
.

De stadsraad is samen met de OBD bezig om voor de in gezamenlijkheid vastgestelde missie voor de herinrichting van het centrum uitgangspunten op te stellen. Dat is een stevig proces dat in een positieve en coöperatieve sfeer verloopt, waarin de waarde van een gezamenlijke missie nadrukkelijk wordt ervaren. De missie is te vinden op de site van de Stadsraad Domburg. De herinrichting heeft een sterke relatie met het terrassen- en uitstallingenbeleid in verband met de beperkte ruimte. Verwacht wordt dat in de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg van 23 oktober de hoofdpunten van dit plan besproken kunnen worden.

Lees meer »

Wo. 23 okt – Openbare vergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) en Ondernemersvereniging Badplaats Domburg (OBD) organiseren op woensdag 23 oktober a.s. een gezamenlijke openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.  

Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Verslag openbare vergadering 24 oktober 2018

Lees meer »