Stadsraad in de Veerse Bode – oktober 2019

DOMBURG – De stadsraad in Domburg en Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) houden woensdag 23 oktober een openbare vergadering over de herinrichting van het centrum in Domburg. Iedereen is welkom om 19.30 uur in het Schuttershof.

De twee organisaties hebben samen een plan gemaakt om de leefbaarheid en kwaliteit te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Kern van het voorstel is dat de voetganger voortaan de baas wordt, er autovrije perioden komen en dat parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen. Inwoners kunnen tijdens de bijeenkomst in Schuttershof reageren op het plan. Suggesties worden meegenomen. Tijdens de rondvraag kunnen inwoners ook andere onderwerpen aankaarten.

Lees meer »

Stadsraad in de Veerse Bode – September 2019

DOMBURG – Na het stoppen van de Klapbank publiceert de Stadsraad Domburg zijn informatie voortaan maandelijks in de Middelburgse en
Veerse Bode
.

De stadsraad is samen met de OBD bezig om voor de in gezamenlijkheid vastgestelde missie voor de herinrichting van het centrum uitgangspunten op te stellen. Dat is een stevig proces dat in een positieve en coöperatieve sfeer verloopt, waarin de waarde van een gezamenlijke missie nadrukkelijk wordt ervaren. De missie is te vinden op de site van de Stadsraad Domburg. De herinrichting heeft een sterke relatie met het terrassen- en uitstallingenbeleid in verband met de beperkte ruimte. Verwacht wordt dat in de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg van 23 oktober de hoofdpunten van dit plan besproken kunnen worden.

Lees meer »

Wo. 23 okt – Openbare vergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg (SRD) en Ondernemersvereniging Badplaats Domburg (OBD) organiseren op woensdag 23 oktober a.s. een gezamenlijke openbare vergadering. Deze begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.  

Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg.

Verslag openbare vergadering 24 oktober 2018

Lees meer »

Onderzoek naar laden en lossen in Domburg

In opdracht van de gemeente Veere onderzoekt het Kapelse bureau Juust of het laden en lossen van goederen overlast geeft in de dorpen, en zo ja, hoeveel. Dat onderzoek gaat via een korte enquete die te vinden is op de website van de gemeente. Bij vragen over de enquête kan er gemaild worden naar info@juust.nl met ‘Laden/lossen Veere’ in de onderwerpregel.

(bron: PZC)

Stadsraad in Klapbank mei 2019

Heel erg jammer dat hier de laatste bijdrage van de Stadsraad Domburg in de Klapbank staat. De Klapbank stopt. We hebben de Klapbank als een goed communicatiemiddel gezien richting de inwoners in combinatie met de website. Uit de vele reacties bleek dat de bijdrage van de Stadsraad Domburg goed gelezen wordt. Dank voor de afgelopen jaren richting Bea Jobse voor het vele werk dat verricht is.
Het is gelukt om in de afgelopen periode Domburg in de schijnwerper te plaatsen. We hebben het dan natuurlijk over het Nehalenniagebied. Er zijn mensen die zeggen dat het niet uitmaakt hoe je in het nieuws komt, als je er maar in komt. Maar in deze casus geldt dat naar ons oordeel niet en is het eigenlijk een beetje triest verhaal en een ietwat politiek bestuurlijke dwaling, waarover we u hieronder nader informeren. Daarnaast geven wij u de bekende voortgangsinformatie over onze inzet en bemoeienis bij verschillende onderwerpen, in het belang van een mooi en leefbaar Domburg.

Lees meer »

Stadsraad in klapbank april 2019

De lente komt er nadrukkelijk aan. Uiteraard laat de natuur ons dat in allerlei uitbundige verschijningen zien. Maar in Domburg is dat ook af te lezen aan de afronding van de vele privé klussen maar bovenal ook de vele gemeentelijke klussen. Kortom; Domburg is bijna klaar voor een nieuw toeristenseizoen. We nemen u graag mee in een opsomming van wat uw Stadsraad, sinds de berichten in de vorige Klapbank, daarin heeft betekent.

Boulevard
Fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, zal niet eerder dan na de zomer kunnen worden aangepakt. Lees meer »

Boswachter: Houdt uw trouwe viervoeter aan de lijn!

De aanlijner wint!

Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet “Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsgebieden ons land op zoekt om hun jongen groot te brengen.
Deze week – 15 maart – begint dan ook officieel het broedseizoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in “de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staatsbosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben vogels (en andere dieren) vrij baan. Lees meer »

Stadsraad in klapbank maart 2019

Algemeen
Bijna overal in Domburg kun je getuige zijn van bouwactiviteiten. Wegomleidingen, opgebroken straten, draaiende graafmachines, grondtransporten en aardbolstoffeerders (straatmakers) zijn op dit moment de fysieke symbolen van de metamorfose die delen van Domburg ondergaan op weg naar een kwaliteitvolle inrichting van de openbare ruimte. Maar ook de vele bedrijven die aan het werk zijn bij de ondernemers zodat die straks de vele gasten weer kunnen ontvangen in een kwaliteitvolle omgeving. En er gaan, na lange tijd, weer nieuwe woningen gebouwd worden. En het strand wordt opgehoogd. Positieve ontwikkelingen en wij zijn er trots op dat wij namens u aan alle ontwikkelingen ons steentje mogen bijdragen. Hieronder geven wij u weer een beknopt beeld van wat we sinds de vorige Klapbank hebben gedaan.

Boulevard
Over fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, kunnen wij u geen nieuwe informatie verstrekken. We weten wel dat er hard aan worden gewerkt maar moeten de berichten van de gemeente even afwachten. Lees meer »

Verkiezingen voor de Stadsraad Domburg Woensdag 20 maart 2019

Is jouw antwoord op de volgende vragen: ”Ja”?

  • Ben je een kiesgerechtigde inwoner van Domburg?
  • Ben je betrokken bij het wel en wee van de kern Domburg?
  • Volg je de ontwikkelingen in Domburg op de voet?
  • Gaat alles naar wens, of zou je het soms anders willen?
  • Heb je daar een duidelijke, onderbouwde en respectvolle mening over?
  • Wil je graag iets doen met die mening?
  • Wil je invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot Domburg?
  • Wil je tijd investeren om het belang van Domburg te dienen?

Lees meer »

Stadsraad in klapbank januari 2019

De Stadsraad wenst u een mooi en gezond Nieuwjaar. Een nieuw jaar ook, waarin vooral de fysieke verandering van Domburg het beeld zal bepalen in en van ons mooie stadje. Want het is nu al te zien dat Domburg zich opmaakt voor de toekomst, al moet er nog heel veel gebeuren.
Een nieuw jaar waarin ook de samenstelling van de Stadsraad gaat veranderen, want op 20 maart zijn er de verplichte 4 jaarlijkse verkiezingen.
Een jaar ook waarvan we hopen dat de gemeente pro-actief zal acteren op de vragen en ontwikkelingen in de Domburgse samenleving.
En ook een jaar waarin wij als Stadsraad met hart en ziel wederom onze energie zullen steken in welke ontwikkeling dan ook, in het belang van alle inwoners en gasten. Lees meer »