Verkiezingen voor de Stadsraad Domburg Woensdag 20 maart 2019

Is jouw antwoord op de volgende vragen: ”Ja”?

  • Ben je een kiesgerechtigde inwoner van Domburg?
  • Ben je betrokken bij het wel en wee van de kern Domburg?
  • Volg je de ontwikkelingen in Domburg op de voet?
  • Gaat alles naar wens, of zou je het soms anders willen?
  • Heb je daar een duidelijke, onderbouwde en respectvolle mening over?
  • Wil je graag iets doen met die mening?
  • Wil je invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot Domburg?
  • Wil je tijd investeren om het belang van Domburg te dienen?

Dan ben jij misschien wel diegene die wij zoeken!
De Stichting Stadsraad Domburg (SRD) stelt zich ten doel om de belangen voor ieder-een in Domburg zo goed mogelijk te behartigen. De SRD overlegt daarom regelmatig met de gemeente Veere, Ondernemers Badplaats Domburg (OBD), tal van belangengroepen uit de samenleving en met inwoners. Daarnaast heeft de Stadsraad het recht om gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de gemeente Veere.
Dus als je antwoord op bovenstaande vragen “ja” is, nodigen wij je uit je kandidaat te stellen voor de komende verkiezingen voor een nieuwe Stadsraad, waarmee je de komende 4 jaar je steentje bij kunt dragen aan een leefbaar, mooier en veiliger Domburg.

Spelregels en planning voor de Stadsraadverkiezingen:

Kandidaatstelling kan vanaf vrijdag 1 februari t/m vrijdag 1 maart 2019:
Elke kiesgerechtigde inwoner van Domburg kan zich voor het bestuurslidmaatschap van de Stadsraad Domburg kandidaat stellen. Hij/zij dient zich daarvoor binnen de bovengenoemde periode van de kandidaatstelling aan te melden bij het zittende bestuur onder overlegging van een verklaring waaruit blijkt, dat tenminste vijf kiesgerechtigde inwoners van Domburg, de kandidaat niet inbegrepen, deze kandidaatstelling steunen.

Verkiezingen op woensdag 20 maart 2019:
De verkiezing van de leden van het bestuur van de Stadsraad vindt gelijktijdig plaats met de verkiezing van de Provinciale Staten.
De kiesgerechtigde inwoners van Domburg ontvangen tenminste tien dagen voor de dag der verkiezing van het zittende bestuur een uitnodiging om aan de verkiezing deel te nemen onder vermelding van de namen van de kandidaten, de plaats waar de verkiezing wordt gehouden en de tijd gedurende welke het stembureau geopend zal zijn.
Wanneer zich 9, of minder, kandidaten aanmelden, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de kandidaten automatisch geïnstalleerd als bestuurslid van de Stadsraad Domburg. Zijn er 10 of meer kandidaten, dan volgen verkiezingen.

Informatie en aanmelding.
Denk jij: “Daar wil ik meer van weten?” Neem dan contact op met de Stadsraad:
via de mail:
kojan@stadsraaddomburg.nl

Of telefonisch met:
Ko Jan Provoost 06 15 34 43 47 of
Tamara Romahn 06 54 62 62 98

Ben je er al uit en wil je je graag inzetten voor onze stad en deel uit maken van de Stadsraad? Meld je dan uiterlijk vrijdag 1 maart a.s. als kandidaat aan bij secretaris Ko Jan Provoost. Aanmelden met een brief, incl. de steunverklaring van de vijf kiesgerechtigde inwoners van Domburg, Het liefst de gescande brief via de mail opsturen, of anders de brief in de bus op onderstaand adres.

Namens de Stadsraad Domburg,
De verkiezingscommissie
Ko Jan Provoost & Tamara Romahn
Contactadres:
Ko Jan Provoost, secretaris
Noordstraat 9
4357 AN Domburg
E: kojan@stadsraaddomburg.nl
T: 06 15 34 43 47

verkiezingsflyer 2019 voorkant-1

verkiezingsflyer 2019 achterkant-1