Stadsraad in Klapbank – Juni 2017

Verkeersproblematiek Domburg
De vorige maand is uitgebreid ingegaan op het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP).

De gemeente gaat de verkeersbewegingen op verschillende plaatsen in de gemeente frequenter meten. En dus ook in Domburg. Hoewel iedereen (politiek, inwoners en bedrijven) het er over eens is dat er een verkeersprobleem is in Domburg, is het belangrijk dat ook de feiten met betrekking tot de verkeersoverlast duidelijk zijn. Over de manier waarop en de frequentie waarin gemeten wordt, volgt nog nader overleg met de gemeente.

De gemeente zet in op een snelle realisering van het parkeerverwijssysteem. Begin juli vergadert de gemeenteraad over de uitgangspunten van de begroting 2018. Daarin zijn ook de investeringen in onder meer Domburg opgenomen. Wij zijn razend benieuwd.

Voor de langere termijn blijven wij inzetten op een oplossing, waarbij het bestemmingsverkeer voor Roompot, Buitenhof, golfterrein en gebied rond Noorduine buiten de kern van Domburg wordt afgewikkeld. Wij willen geen tweerichtingsverkeer op de Singel/Dishoeckstraat.

Parkeergarages algemeen

In de openbare vergadering van de Stadsraad is in de rondvraag aandacht gevraagd voor de overlast en schade voor omwonenden bij de bouw van parkeergarages. Bij de bouw van de al bestaande parkeergarages hebben de buren schade en overlast ondervonden. En er zijn plannen voor nieuwe parkeergarages. Op zich positief dat auto’s uit het zicht onder de grond kunnen worden geparkeerd.

De problematiek van de overlast/schade van omwonenden bij bouw parkeergarages hebben we voorgelegd aan de gemeente. De wethouder heeft aangegeven een informatie-avond te willen organiseren over deze problematiek voor de gehele gemeente. Het speelt niet alleen in Domburg. Als Stadsraad Domburg vinden wij het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt voor de inwoners en dat overlast en schade voorkomen wordt.

Ondergronds parkeren Badhotel

De directie van het Badhotel is een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om onder het grasveld voor het hotel, een parkeerkelder te realiseren. De Stadsraad is verzocht aan dit onderzoeksproces deel te nemen.  Deze parkeer voorziening is primair bedoeld als vervanging van de parkeerplaats aan de achterzijde van het hotel, die namelijk moet verdwijnen zodat die ruimte op natuurlijke wijze ingevuld kan worden, overeenkomstig Natura 2000.

Voor andere ondernemers en belangstellenden zal de mogelijkheid bestaan om parkeerruimte te kopen, terwijl er ook nog  ruimte zal zijn voor parkeer plaatsen voor openbaar gebruik, waarvan de beschikbaarheid zal worden ingepast in de plannen voor een gemeentelijk parkeer verwijssysteem.

In algemene zin juicht de Stadsraad ondergronds parkeren toe en ook het feit dat in reeds deze fase van planontwikkeling overleg wordt gezocht wordt gewaardeerd. De Stadsraad zal wel zal kritisch kijken naar ondermeer de directe en indirecte gevolgen voor de inwoners, de inrichting van de openbare ruimte, de gevolgen voor de groene inrichting, de verkeerseffecten en de effecten op lange termijn voor Domburg. Uiteraard vinden wij dat in de plannen voor Badhotel het huidige openbare gebruik van het grasveld geborgd moet worden.

We zullen u via de Klapbank op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Terrassen/uitstallingen

In Domburg is er zeker in de hoofdstraat op verschillende plaatsen te weinig ruimte voor voetgangers. De gemeente werkt aan een nieuwe terrassen- en uitstallingenbeleid. Realisatie vóór de zomer gaat niet meer lukken, maar in het komende jaar moet er toch meer ruimte zijn voor de voetgangers en rolstoelgebruikers. Wij worden betrokken bij de concept-plannen. Zodra er meer bekend is, laten wij het u weten!

Singelgebied

De plannen voor het Singelgebied zijn weer een stapje verder. De eerste fase van de vergunningverlening voor de vestiging van de Albert Heijn is verleend en onherroepelijk. Geen bezwaren!

21 juni is er weer een informatie-avond van 18.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis over het Singelgebied. Daarbij ook de invulling van het huidige terrein van de supermarkt. Er is verschillende keren goed overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners van de Schuitvlotstraat en de Zuidstraat over de invulling en over de inrichting van de Schuitvlotstraat en de Zuidstraat. Iedereen die benieuwd is naar de volgende stappen in de ontwikkeling van het Singelgebied is welkom.

Speelvoorzieningen

Met de gemeente, de basisschool en de Stadsraad is er overeenstemming over de speelvoorzieningen bij de school. Hier komen wat aanpassingen in het bestaande speeltuintje. Verder heeft de wethouder toegezegd dat er een pumptrackbaan komt in de buurt bij het gemeentehuis/ijsbaan. Dit is mogelijk door de koop van huis/schuur en gronden van het naastgelegen perceel. De precieze invulling van het terrein is nog niet bekend maar hier worden naast parkeerplaatsen in ieder geval ook speelvoorzieningen voor de jeugd gerealiseerd.

Seizoensmarkt

De organisatie van de seizoensmarkt is gewijzigd. Er is een verzoek gedaan tot verlenging van de seizoensmarkt. Hierover is advies gevraagd aan de Stadsraad Domburg. In de afgelopen jaren zijn de gestelde regels voor de seizoensmarkt niet goed nageleefd. Dit geeft overlast. Als Stadsraad Domburg hebben wij geadviseerd om pas over een verlenging in 2018 te praten na de evaluatie van de seizoensmarkt 2017.

Badstatus

Binnen de Stadsraad Domburg zijn wij tot de conclusie gekomen dat het belang van de Badstatus voor de inwoners van Domburg beperkt is. Wij hebben dan ook besloten om het lidmaatschap aan de stuurgroep Badstatus te beëindigen.

Overige ontwikkelingen

Met betrekking tot ´t Groentje, Boulevard en de voortgang met betrekking tot de controle van het tweede woningenbeleid hopen wij in een volgende Klapbank meer nieuws te kunnen geven.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg

Simon de Visser

voorzitter