Stadsraad in de Veerse Bode – oktober 2019

DOMBURG – De stadsraad in Domburg en Ondernemers Badplaats Domburg (OBD) houden woensdag 23 oktober een openbare vergadering over de herinrichting van het centrum in Domburg. Iedereen is welkom om 19.30 uur in het Schuttershof.

De twee organisaties hebben samen een plan gemaakt om de leefbaarheid en kwaliteit te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Kern van het voorstel is dat de voetganger voortaan de baas wordt, er autovrije perioden komen en dat parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen. Inwoners kunnen tijdens de bijeenkomst in Schuttershof reageren op het plan. Suggesties worden meegenomen. Tijdens de rondvraag kunnen inwoners ook andere onderwerpen aankaarten.

Looproutes
Er is meer nieuws van de stadsraad, bijvoorbeeld in de Zuidstraat en Noordstraat. De gemeente Veere heeft plannen om de looproutes
in deze straten aan te passen. De inrichting van deze looproutes moet voldoen aan de kwaliteitseisen, die gekoppeld zijn aan de toeristische verblijfszone en worden afgestemd op de herinrichting. Voor de looproute Noordstraat is voor dit jaar geld beschikbaar, maar de stadsraad wil dat deze 90.000 euro wordt doorgeschoven naar volgend jaar, zodat het kan worden meegenomen in de herinrichting van het centrum. De looproute Zuidstraat wordt pas aangepakt nadat de bebouwing op het voormalig supermarktterrein en de hoek van de Singel en Zuidstraat is gerealiseerd.

Traverse
Na het zomerseizoen wordt er gekeken naar de verkeerssituatie op de Traverse. Het is daar veel drukker geworden met de nieuwe supermarkt. In de evaluatie komt vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers aan bod. De stadsraad gaat nogmaals pleiten voor een duidelijke voetgangersoversteekplaats, voor een veilige, duidelijk aangeven en logische fietsroute naar de supermarkt, een breder voetpad en verruiming van de bocht Traverse en Brouwerijweg.

Brouwerijweg
In het gedeelte van de Brouwerijweg tussen Traverse en Prinsenpark is er tweerichtingsverkeer, een voetpad en wordt er geparkeerd. De ruimte daarvoor is te krap, vindt de stadsraad. Daardoor maken automobilisten gebruik van het voetpad. Het is ook gevaarlijk voor fietsers. Aanwonenden hebben geklaagd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Toeristenmarkt
Na de pilot met betrekking tot seizoensverlenging, is de vraag aan de orde gekomen of dit kan worden doorgetrokken naar de toekomst. “Als Stadsraad Domburg vinden wij dat de markt ieder jaar moet laten zien dat zij seizoensverlenging verdienen.” Aan de hand van 2019 is de stadsraad akkoord gegaan met seizoensverlenging voor 2020. De marktcommissie wil de markt uitbreiden dan wel kramen verplaatsen van de huidige standplaats naar de Schelpweg. Voor de stadsraad is het onbespreekbaar dat problemen in het centrum worden opgelost ten koste van bewoners aan de westkant van Domburg. “Wij hebben ook gemeld dat er een aantal knelpunten is tussen bewoners en markt aan de westzijde van Domburg. Wij vinden dat de markt en de gemeente hier alles in het werk moeten stellen om de situatie in de Weststraat en Schelpweg te normaliseren.”