SRD Openbare Vergadering – Donderdag 26 oktober 2017 19.30 Schuttershof

De volgende openbare vergadering van de stadsraad  staat gepland:

Donderdag 26 oktober 2017 19.30 Schuttershof

Noteert u donderdag 26 oktober, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

• Terugkoppeling 30 maart—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?
• Hotelonderzoek; aantal hotelbedden in Domburg, wat is er nog mogelijk en wense-lijk? Dit in samenhang met plannen voor een hotel aan de Brouwerijweg.
• Geitenstal; plannen voor een geitenstal aan de rand van Domburg en de zienswijze van de Stadsraad.
• Verkeersonderzoek; bespreking van de tussentijdse resultaten.

Verder is er genoeg tijd om al uw vragen, suggesties en opmerkingen, voor de kern Domburg te laten horen. De Stadsraad Domburg luistert graag naar u!

U bent van harte welkom op 26 oktober in het Schuttershof te Domburg.
Namens de Stadsraad Domburg,
Simon de Visser
Voorzitter