Openbare vergadering Stadsraad: 4 november 2015

Als je niets verandert, verandert er niets!

Openbare Vergadering Stadsraad Domburg
Woensdag 04 november 2015 om 19.30 uur
Schuttershof, Domburg

Inwoners van de kern Domburg, B&W en de raad van de gemeente Veere en ondernemers Badplaats Domburg (OBD) zijn van harte welkom!

Noteert u woensdag 4 november om 19.30 uur in uw agenda?

Openbare vergadering Stadsraad Domburg

Openbare vergadering Stadsraad Domburg

De Stadsraad Domburg vertelt u dan graag waar zij zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden in samenspraak met de gemeente Veere. Denk hierbij onder meer aan Visie Domburg / Badstatus, zitbanken, openbaar vervoer, brandweer, 2e woningbeleid, verkeer- en parkeerproblematiek, initiatieven leefbaarheid € 800.000,=, uitbreiding begraafplaats en schouw openbare ruimte.
Wat gaat u aan het hart? Waar moet volgens u aandacht aan besteed worden binnen de kern Domburg? De Stadsraad Domburg luistert graag naar u!
Mogen wij ook u begroeten op 4 november? U bent van harte welkom!

Namens de Stadsraad Domburg, Simon de Visser, voorzitter

Agenda: 2015-11-04 Openbare vergadering Stadsraad Domburg agenda