Do. 15 maart – Openbare stadsraadvergadering Domburg – met lijsttrekkersdebat!

 

Draagt u Domburg een warm hart toe?
Wilt u weten of de Veerse politieke partijen dit ook doen én hoe ze dit vorm willen geven in hun verkiezingsprogramma 2018 – 2022?
Vanuit de Stadsraad Domburg hebben wij vragen. Hebt u ook vragen?
Vraag het ze zelf op donderdag 15 maart aanstaande.
Bent u geïnteresseerd? Wij heten u van harte welkom.

Met medewerking van:
Mevrouw Marion van Stiphout – D66
De heer Chris Maas – PvdA/GroenLinks
De heer Jaap Melse – SGP/ChristenUnie
De heer Bert van Halderen – VVD
De heer Willem den Herder – CDA
De heer Adri Roelse – DTV
(in willekeurige volgorde)
Namens de Stadsraad Domburg,
Simon de Visser
Voorzitter

Agenda Openbare vergadering SRD 2018-03-15 – mt Lijsttrekkersdebat