Draagt u Domburg een warm hart toe? Wilt u weten of de Veerse politieke partijen dit ook doen én hoe ze dit vorm willen geven in hun verkiezingsprogramma 2018 – 2022? Vanuit de Stadsraad Domburg hebben wij vragen. Hebt u ook vragen? Vraag het ze zelf op donderdag 15 maart aanstaande. Bent u geïnteresseerd? […]

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018 Openbare vergadering 15 maart 2018 Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn […]

Een gelukkig Nieuwjaar… Simon, Ko Jan, Adri, Krijn Jan, Martin, Martijn, Ruben en Tamara, wensen iedereen gelukkig Nieuwjaar en spreken de hoop uit dat zij in de Stadsraad wederom op u mogen rekenen. De afgelopen periode stond ook voor de Stadsraad voor een belangrijk deel  in het teken van feestdagen. Dat betekent per definitie dat […]

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid. Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg. Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere […]

Veel Domburgers ervaren overlast van de oefenende Pilatus PC-7 vliegtuigen van de luchtmacht op zonnige dagen. Deze vliegtuigjes  Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren.

  Er begint op zeer kort termijn weer een nieuwe reeks workshops van Podium-Z.

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 de jaarlijkse herdenking op woensdag 1 november. ’s Morgens om 9.00 uur leggen de kinderen van groep 8 van de openbare basisschool ‘De Golfslag’ kransen bij de monumenten op de duinen voor de gesneuvelde geallieerde militairen die omkwamen bij de bevrijding van Domburg. Vertegenwoordigers van […]

De volgende openbare vergadering van de stadsraad  staat gepland: Donderdag 26 oktober 2017 19.30 Schuttershof Noteert u donderdag 26 oktober, 19.30 uur in uw agenda? Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn: • Terugkoppeling 30 maart—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd? • Hotelonderzoek; aantal hotelbedden in Domburg, […]

DOMBURG – Een duidelijk ‘nee’ klinkt uit Domburg tegen de plannen voor een geitenhouderij  bij de badplaats. ‘Een risico voor de volksgezondheid’ zegt de Stadsraad en vindt daarin brede steun’ Geen geiten in Domburg is de oproep. ,,Als Brabant én Gelderland de provincie sluiten voor nieuwe geitenhouderijen vanwege het gezondheidsrisico voor omwonenden, kan het toch niet […]

De Stadsraad heeft de draad van het nieuwe seizoen weer helemaal opgepakt. Voor nieuwe- en lopende zaken zijn de agenda’s van de leden alweer aardig gevuld en natuurlijk is ook de belangrijke openbare vergadering  opgenomen Verkeersonderzoek Op dit moment zijn geen nieuwe feiten te melden. We zijn in afwachting van de eerste analyses van de […]