De Stadsraad Domburg houdt op woensdag 24 oktober a.s. haar 2e openbare vergadering in 2018. De vergadering begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg. Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur. Adres: Schuttershof Domburg Kanonweistraat 30 4357 CB Domburg. Verslag laastse openbare SRD vergadering: 2018-03-15 Verslag Openbare Vergadering Stadsraad Domburg-1 Agenda […]

Uitgifte bouwgrond energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg Bent u enthousiast geworden na de informatie avond in het gemeentehuis in Domburg van de nieuwe plannen aan de singel? Er zijn 13 kavels beschikbaar: 9 kavels voor vrijstaande woningen en 4 kavels voor twee-onder-één-kap-woningen. Alle kavels zijn uitsluitend voor woningen voor permanente bewoning. Inschrijven Op […]

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere […]

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen. Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben […]

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking van één of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. Kent u die plaatsen? Geef ze dan aan ons door. De Provincie doet met Zeeuwse gemeenten opnieuw onderzoek naar de mobiele dekking in Zeeland. Inwoners kunnen een digitale enquête […]

  Draagt u Domburg een warm hart toe? Wilt u weten of de Veerse politieke partijen dit ook doen én hoe ze dit vorm willen geven in hun verkiezingsprogramma 2018 – 2022? Vanuit de Stadsraad Domburg hebben wij vragen. Hebt u ook vragen? Vraag het ze zelf op donderdag 15 maart aanstaande. Bent u geïnteresseerd? […]

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018 Openbare vergadering 15 maart 2018 Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn […]

Een gelukkig Nieuwjaar… Simon, Ko Jan, Adri, Krijn Jan, Martin, Martijn, Ruben en Tamara, wensen iedereen gelukkig Nieuwjaar en spreken de hoop uit dat zij in de Stadsraad wederom op u mogen rekenen. De afgelopen periode stond ook voor de Stadsraad voor een belangrijk deel  in het teken van feestdagen. Dat betekent per definitie dat […]

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid. Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg. Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere […]

Veel Domburgers ervaren overlast van de oefenende Pilatus PC-7 vliegtuigen van de luchtmacht op zonnige dagen. Deze vliegtuigjes  Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren.